Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/polecaneme/www/michalplonsk.pl/plugins/system/maximenuckmobile/maximenuckmobile.php on line 97
Chrzest - Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Płońsku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/polecaneme/www/michalplonsk.pl/components/com_k2/models/item.php on line 877

Chrzest


Sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10.00.

 

Konferencja przed Chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek przed chrztem po Mszy św. o godz. 18.00.

Dokumenty potrzebne w kancelarii parafialnej:

  • akt urodzenia dziecka
  • zaświadczenie dla osób spoza parafii, stwierdzające, że mogą być chrzestnymi (wierzący i praktykujący katolik)
  • zgłoszenie dziecka do sakramentu chrztu świętego.
  • zgoda od miejscowego proboszcza na udzielenie chrztu poza parafią zamieszkania rodziców (o ile rodzice mieszkają w innej parafii)

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA OJCA CHRZESTNEGO

Ja, niżej podpisany,………..………………………………………..……………,
(imię i nazwisko kandydata)

pragnąc pełnić zadanie ojca chrzestnego …………………………..……………………,
(imię i nazwisko dziecka)
świadomy odpowiedzialności, jaką przyjmuję przed Bogiem i przed Kościołem, oświadczam, że wypełniam wszystkie wymienione niżej warunki, by pełnić tę funkcję zgodnie z prawem Kościoła katolickiego (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874; XLIII Synod Diecezji Płockiej, Źródło i szczyt. Życie liturgiczne i sakramentalne w Diecezji Płockiej, n. 45):
• ukończyłem 16 rok życia,
• zostałem ochrzczony w Kościele katolickim, przyjąłem Pierwszą Komunię Świętą i sakrament bierzmowania (załączam stosowne zaświadczenie),
• wypełniam praktyki religijne, uczestniczę w niedzielnej Mszy św., mogę przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej,
• prowadzę życie zgodne z wiarą katolicką, to znaczy: nie żyję w związku jedynie cywilnym, nie żyję w związku niesakramentalnym ani w konkubinacie,
• nie podlegam żadnej karze kanonicznej, wymierzonej lub zadeklarowanej zgodnie z prawem,
• uczęszczałem / uczęszczam na katechezę szkolną,
• uczynię wszystko, aby należycie wypełnić obowiązek, jaki podejmuję.

……………………………….. ………….……………………..
Miejscowość i data Podpis kandydata

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATKI NA MATKĘ CHRZESTNĄ

Ja, niżej podpisana, ……………..………………………………..……………,
(imię i nazwisko kandydatki)

pragnąc pełnić zadanie matki chrzestnej ………………………………………………,
(imię i nazwisko dziecka)
świadoma odpowiedzialności, jaką przyjmuję przed Bogiem i przed Kościołem, oświadczam, że wypełniam wszystkie wymienione niżej warunki, by pełnić tę funkcję zgodnie z prawem Kościoła katolickiego (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874; XLIII Synod Diecezji Płockiej, Źródło i szczyt. Życie liturgiczne i sakramentalne w Diecezji Płockiej, n. 45):
• ukończyłam 16 rok życia,
• zostałam ochrzczona w Kościele katolickim, przyjęłam Pierwszą Komunię Świętą i sakrament bierzmowania (załączam stosowne zaświadczenie),
• wypełniam praktyki religijne, uczestniczę w niedzielnej Mszy św., mogę przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej,
• prowadzę życie zgodne z wiarą katolicką, to znaczy: nie żyję w związku jedynie cywilnym, nie żyję w związku niesakramentalnym ani w konkubinacie,
• nie podlegam żadnej karze kanonicznej, wymierzonej lub zadeklarowanej zgodnie z prawem,
• uczęszczałam / uczęszczam na katechezę szkolną,
• uczynię wszystko, aby należycie wypełnić obowiązek, jaki podejmuję.

……………………………….. ………….……………………..
Miejscowość i data Podpis kandydatki

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Politykę cookies