Przygotowanie do Bierzmowania


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

1303 Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: 
- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15);
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem.
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

1304 Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

1309 Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

1310 Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

1311 Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

 

OD NIEDZIELI 9 WRZEŚNIA W ZAKRYSTII, KANCELARII I U KATECHETÓW DOSTĘPNE BĘDĄ DEKLARACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA. WYPEŁNIONE I PODPISANE DEKLARACJE PROSIMY DO 30 WRZEŚNIA SKŁADAĆ DO KS. MICHAŁA LUB W KANCELARII U PANA ORGANISTY.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE  PODCZAS PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA W 2019 ROKU

 

Kandydat do bierzmowania i jego Rodzice, którzy są głównymi odpowiedzialnymi za religijne wychowanie dziecka oraz bycie dla niego świadkami wiary i życia sakramentalnego, rozpoczynając roczne przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, zobowiązują się do wypełnienia następujących warunków:

     * W każdą niedzielę i uroczystość uczestniczyć z dzieckiem we Mszy św. – Eucharystia to największy skarb Kościoła, Źródło i Szczyt życia duchowego. Bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa, gdyż Eucharystia to spotkanie z Chrystusem.

     * Pomagać dziecku w przyswojeniu Pacierza Katechizmowego przez wspólną modlitwę – w lutym Rodzice przeprowadzą w obecności Księdza egzamin swojego dziecka ze znajomości pacierza (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 10 Przykazań Bożych, 5 Przykazań Kościelnych, 7 sakramentów świętych, 7 grzechów głównych, Pod Twoją obronę, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu [krótkie wersje], Wieczny odpoczynek). Nieznajomość Pacierza u kandydata do bierzmowania eliminuje go z tegorocznego przygotowania.

     * Raz w miesiącu brać udział w spotkaniach przygotowawczych organizowanych w Parafii – 7 października, 18 listopada, 16 grudnia, 13 stycznia, 17 lutego, 17 marca, 7 kwietnia o godz. 16:00. Nieobecność na dwóch spotkaniach powoduje skreślenie z listy tegorocznych kandydatów. Na każdym spotkaniu kandydaci otrzymają materiały do pracy własnej.

     * Dopilnować, by dziecko przynajmniej raz w miesiącu przystąpiło do spowiedzi i Komunii św. Rodziców – jeśli nie mają przeszkody uniemożliwiającej otrzymanie rozgrzeszenia – gorąco zachęcamy do tego samego. Życie w stanie łaski uświęcającej to dla człowieka wierzącego normalny stan. Żyć w stanie grzechu ciężkiego to sytuacja nienormalna i śmiertelnie niebezpieczna w perspektywie zbawienia.

     * Każdy kandydat do bierzmowania w okresie przygotowania powinien przynajmniej 5 razy uczestniczyć w spotkaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej parafii. Spotkania są w piątki o 19:00 w salach parafialnych lub w kościele.

    * Zgodnie z zaleceniem II Synodu Młodych Diecezji Płockiej, każdy kandydat do bierzmowania powinien odbyć rekolekcje wyjazdowe dla młodzieży. O terminie, miejscu i kosztach rekolekcji kandydaci i rodzice zostaną poinformowani na spotkaniach[1].

 

Przed podpisaniem deklaracji prosimy bardzo uważnie przeczytać, przemyśleć i przedyskutować ze swoim dzieckiem powyższe zobowiązania. Jeśli dojdą Państwo do wniosku, że nie są w stanie wypełnić zobowiązań, prosimy nie zapisywać dziecka na tegoroczne przygotowanie do bierzmowania. Sakrament ten – tak jak każdy inny – nie jest uwarunkowany wiekiem kandydata, lecz jego wewnętrzną predyspozycją i pragnieniem. Konsekwencją nieprzestrzegania powyższych warunków będzie nie dopuszczenie dziecka do sakramentu. Informacja o tym zostanie wysłana Państwu pocztą na wskazany w deklaracji adres.

 

[1] Z wyjazdu zwolnieni są kandydaci mający skończone 20 lat.

 

 

 

I SPOTKANIE PRZED BIERZMOWANIEM - 7.10.2018

KOLEJNE SPOTKANIE: 18 listopada, godz. 16:00

Staropolskie słowo „bierzmo” oznacza grubą belkę, która podtrzymuje cały strop, czyli sufit domu. Wiara dojrzała – podobna jest do owego „bierzma”. Zdolna jest ona sprostać różnym trudnościom i ciężarom burzliwego okresu dorastania, a później dojrzałości człowieka. Sakrament bierzmowania to moment wejścia na drogę ku dojrzałości chrześcijańskiej. Już na samym początku tej drogi otrzymujemy Ducha Świętego – samego Boga, który chce nam dać swoje dary (mądrość, rozum, rada, męstwo, pobożność, umiejętność i bojaźń Bożą). Żeby te dary mogły w nas zadziałać potrzeba naszej odpowiedzi i współpracy z Bogiem w Kościele. Jeśli tej otwartości i współpracy zabraknie, bierzmowanie pozostanie w nas martwym znakiem, a przygotowanie do niego będzie czasem straconym.

Drogi Młody Przyjacielu, dlaczego chcesz przyjąć bierzmowanie? Jeśli dlatego, że cała klasa przyjmuje – zrezygnuj. Jeśli dlatego, że rodzice każą – zrezygnuj. Jeśli tylko dlatego, żeby w przyszłości wziąć ślub albo zostać chrzestnym – zrezygnuj. Jeśli czujesz, że nie jesteś jeszcze gotowy, że ktoś Cię do tego zmusza, że to nie dla Ciebie – zrezygnuj. Nie marnuj czasu swojego i mojego. To przygotowanie i samo bierzmowanie będzie miało sens tylko wtedy, jeśli zaufasz Bogu i mnie, i pozwolisz się prowadzić przez najbliższe 8 miesięcy. Jeśli zakładasz, że będziesz kombinował i udawał, to wiedz, że jest to żałosne i zrezygnuj. Boisz się rodziców i babci? Powiedz mi o tym, a ja porozmawiam z nimi. Czuj się wolny. Podejmij własną, szczerą decyzję. To od Ciebie zależy czy postąpisz teraz jak gówniarz czy jak człowiek poważny i szanujący siebie samego. 

Jeśli przemyślałeś sprawę i chcesz przygotować się do przyjęcia bierzmowania pamiętaj do czego Cię to zobowiązuje. Przeczytaj z uwagą (najlepiej wraz z rodzicami)  raz jeszcze poniższe słowa:

Kandydat do bierzmowania i jego Rodzice, którzy są głównymi odpowiedzialnymi za religijne wychowanie dziecka oraz bycie dla niego świadkami wiary i życia sakramentalnego, rozpoczynając roczne przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, zobowiązują się do wypełnienia następujących warunków:

W każdą niedzielę i uroczystość uczestniczyć z dzieckiem we Mszy św. – Eucharystia to największy skarb Kościoła, Źródło i Szczyt życia duchowego. Bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa, gdyż Eucharystia to spotkanie z Chrystusem.

Pomagać dziecku w przyswojeniu Pacierza Katechizmowego przez wspólną modlitwę – w lutym Rodzice przeprowadzą w obecności Księdza egzamin swojego dziecka ze znajomości pacierza (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 10 Przykazań Bożych, 5 Przykazań Kościelnych, 7 sakramentów świętych, 7 grzechów głównych, Pod Twoją obronę, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu [krótkie wersje], Wieczny odpoczynek). Nieznajomość Pacierza u kandydata do bierzmowania eliminuje go z tegorocznego przygotowania.

Raz w miesiącu brać udział w spotkaniach przygotowawczych organizowanych w Parafii – 7 października, 18 listopada, 16 grudnia, 13 stycznia, 17 lutego, 17 marca, 7 kwietnia o godz. 16:00. Nieobecność na dwóch spotkaniach powoduje skreślenie z listy tegorocznych kandydatów. Na każdym spotkaniu kandydaci otrzymają materiały do pracy własnej.

Dopilnować, by dziecko przynajmniej raz w miesiącu przystąpiło do spowiedzi i Komunii św. Rodziców – jeśli nie mają przeszkody uniemożliwiającej otrzymanie rozgrzeszenia – gorąco zachęcamy do tego samego. Życie w stanie łaski uświęcającej to dla człowieka wierzącego normalny stan. Żyć w stanie grzechu ciężkiego to sytuacja nienormalna i śmiertelnie niebezpieczna w perspektywie zbawienia.

Każdy kandydat do bierzmowania w okresie przygotowania powinien przynajmniej 5 razy uczestniczyć w spotkaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej parafii. Spotkania są w piątki o 19:00 w salach parafialnych lub w kościele.

Zgodnie z zaleceniem II Synodu Młodych Diecezji Płockiej, każdy kandydat do bierzmowania powinien odbyć rekolekcje wyjazdowe dla młodzieży. O terminie, miejscu i kosztach rekolekcji kandydaci i rodzice zostaną poinformowani na spotkaniach .

UWAGA! Pierwszy turnus rekolekcji odbędzie się w ośrodku w Goszczycach w dniach 16 – 18 listopada. Jest to turnus dla dziewcząt. W ośrodku przygotowano 36 miejsc dla uczestników i 5 dla opiekunów. Koszt z pełnym wyżywieniem i przejazdem w obydwie strony wynosi 90 zł. Wyjazd z Płońska w piątek 16.11. o godz. 17:00. Powrót w niedzielę ok. południa. Zapisy w zakrystii po spotkaniu. O miejscu i terminie kolejnych rekolekcji będę informował na spotkaniach i na stronach internetowych parafii www.michalplonsk.pl i na Facebooku parafii.

Przed podpisaniem deklaracji prosimy bardzo uważnie przeczytać, przemyśleć i przedyskutować ze swoim dzieckiem powyższe zobowiązania. Jeśli dojdą Państwo do wniosku, że nie są w stanie wypełnić zobowiązań, prosimy nie zapisywać dziecka na tegoroczne przygotowanie do bierzmowania. Sakrament ten – tak jak każdy inny – nie jest uwarunkowany wiekiem kandydata, lecz jego wewnętrzną dyspozycją i pragnieniem. Konsekwencją nieprzestrzegania powyższych warunków będzie nie dopuszczenie dziecka do sakramentu. Informacja o tym zostanie wysłana Państwu pocztą na wskazany w deklaracji adres.

Pozdrawiam! ks. Michał

 

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Politykę cookies