Przygotowanie do Bierzmowania


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

1303 Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: 
- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15);
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem.
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

1304 Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

1309 Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

1310 Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

1311 Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

 

OD NIEDZIELI 9 WRZEŚNIA W ZAKRYSTII, KANCELARII I U KATECHETÓW DOSTĘPNE BĘDĄ DEKLARACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA. WYPEŁNIONE I PODPISANE DEKLARACJE PROSIMY DO 30 WRZEŚNIA SKŁADAĆ DO KS. MICHAŁA LUB W KANCELARII U PANA ORGANISTY.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE  PODCZAS PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA W 2019 ROKU

 

Kandydat do bierzmowania i jego Rodzice, którzy są głównymi odpowiedzialnymi za religijne wychowanie dziecka oraz bycie dla niego świadkami wiary i życia sakramentalnego, rozpoczynając roczne przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, zobowiązują się do wypełnienia następujących warunków:

     * W każdą niedzielę i uroczystość uczestniczyć z dzieckiem we Mszy św. – Eucharystia to największy skarb Kościoła, Źródło i Szczyt życia duchowego. Bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa, gdyż Eucharystia to spotkanie z Chrystusem.

     * Pomagać dziecku w przyswojeniu Pacierza Katechizmowego przez wspólną modlitwę – w lutym Rodzice przeprowadzą w obecności Księdza egzamin swojego dziecka ze znajomości pacierza (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 10 Przykazań Bożych, 5 Przykazań Kościelnych, 7 sakramentów świętych, 7 grzechów głównych, Pod Twoją obronę, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu [krótkie wersje], Wieczny odpoczynek). Nieznajomość Pacierza u kandydata do bierzmowania eliminuje go z tegorocznego przygotowania.

     * Raz w miesiącu brać udział w spotkaniach przygotowawczych organizowanych w Parafii – 7 października, 18 listopada, 16 grudnia, 13 stycznia, 17 lutego, 17 marca, 7 kwietnia o godz. 16:00. Nieobecność na dwóch spotkaniach powoduje skreślenie z listy tegorocznych kandydatów. Na każdym spotkaniu kandydaci otrzymają materiały do pracy własnej.

     * Dopilnować, by dziecko przynajmniej raz w miesiącu przystąpiło do spowiedzi i Komunii św. Rodziców – jeśli nie mają przeszkody uniemożliwiającej otrzymanie rozgrzeszenia – gorąco zachęcamy do tego samego. Życie w stanie łaski uświęcającej to dla człowieka wierzącego normalny stan. Żyć w stanie grzechu ciężkiego to sytuacja nienormalna i śmiertelnie niebezpieczna w perspektywie zbawienia.

     * Każdy kandydat do bierzmowania w okresie przygotowania powinien przynajmniej 5 razy uczestniczyć w spotkaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej parafii. Spotkania są w piątki o 19:00 w salach parafialnych lub w kościele.

    * Zgodnie z zaleceniem II Synodu Młodych Diecezji Płockiej, każdy kandydat do bierzmowania powinien odbyć rekolekcje wyjazdowe dla młodzieży. O terminie, miejscu i kosztach rekolekcji kandydaci i rodzice zostaną poinformowani na spotkaniach[1].

 

Przed podpisaniem deklaracji prosimy bardzo uważnie przeczytać, przemyśleć i przedyskutować ze swoim dzieckiem powyższe zobowiązania. Jeśli dojdą Państwo do wniosku, że nie są w stanie wypełnić zobowiązań, prosimy nie zapisywać dziecka na tegoroczne przygotowanie do bierzmowania. Sakrament ten – tak jak każdy inny – nie jest uwarunkowany wiekiem kandydata, lecz jego wewnętrzną predyspozycją i pragnieniem. Konsekwencją nieprzestrzegania powyższych warunków będzie nie dopuszczenie dziecka do sakramentu. Informacja o tym zostanie wysłana Państwu pocztą na wskazany w deklaracji adres.

 

[1] Z wyjazdu zwolnieni są kandydaci mający skończone 20 lat.

 

 

 

I SPOTKANIE PRZED BIERZMOWANIEM - 7.10.2018

KOLEJNE SPOTKANIE: 18 listopada, godz. 16:00

Staropolskie słowo „bierzmo” oznacza grubą belkę, która podtrzymuje cały strop, czyli sufit domu. Wiara dojrzała – podobna jest do owego „bierzma”. Zdolna jest ona sprostać różnym trudnościom i ciężarom burzliwego okresu dorastania, a później dojrzałości człowieka. Sakrament bierzmowania to moment wejścia na drogę ku dojrzałości chrześcijańskiej. Już na samym początku tej drogi otrzymujemy Ducha Świętego – samego Boga, który chce nam dać swoje dary (mądrość, rozum, rada, męstwo, pobożność, umiejętność i bojaźń Bożą). Żeby te dary mogły w nas zadziałać potrzeba naszej odpowiedzi i współpracy z Bogiem w Kościele. Jeśli tej otwartości i współpracy zabraknie, bierzmowanie pozostanie w nas martwym znakiem, a przygotowanie do niego będzie czasem straconym.

Drogi Młody Przyjacielu, dlaczego chcesz przyjąć bierzmowanie? Jeśli dlatego, że cała klasa przyjmuje – zrezygnuj. Jeśli dlatego, że rodzice każą – zrezygnuj. Jeśli tylko dlatego, żeby w przyszłości wziąć ślub albo zostać chrzestnym – zrezygnuj. Jeśli czujesz, że nie jesteś jeszcze gotowy, że ktoś Cię do tego zmusza, że to nie dla Ciebie – zrezygnuj. Nie marnuj czasu swojego i mojego. To przygotowanie i samo bierzmowanie będzie miało sens tylko wtedy, jeśli zaufasz Bogu i mnie, i pozwolisz się prowadzić przez najbliższe 8 miesięcy. Jeśli zakładasz, że będziesz kombinował i udawał, to wiedz, że jest to żałosne i zrezygnuj. Boisz się rodziców i babci? Powiedz mi o tym, a ja porozmawiam z nimi. Czuj się wolny. Podejmij własną, szczerą decyzję. To od Ciebie zależy czy postąpisz teraz jak gówniarz czy jak człowiek poważny i szanujący siebie samego. 

Jeśli przemyślałeś sprawę i chcesz przygotować się do przyjęcia bierzmowania pamiętaj do czego Cię to zobowiązuje. Przeczytaj z uwagą (najlepiej wraz z rodzicami)  raz jeszcze poniższe słowa:

Kandydat do bierzmowania i jego Rodzice, którzy są głównymi odpowiedzialnymi za religijne wychowanie dziecka oraz bycie dla niego świadkami wiary i życia sakramentalnego, rozpoczynając roczne przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, zobowiązują się do wypełnienia następujących warunków:

W każdą niedzielę i uroczystość uczestniczyć z dzieckiem we Mszy św. – Eucharystia to największy skarb Kościoła, Źródło i Szczyt życia duchowego. Bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa, gdyż Eucharystia to spotkanie z Chrystusem.

Pomagać dziecku w przyswojeniu Pacierza Katechizmowego przez wspólną modlitwę – w lutym Rodzice przeprowadzą w obecności Księdza egzamin swojego dziecka ze znajomości pacierza (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 10 Przykazań Bożych, 5 Przykazań Kościelnych, 7 sakramentów świętych, 7 grzechów głównych, Pod Twoją obronę, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu [krótkie wersje], Wieczny odpoczynek). Nieznajomość Pacierza u kandydata do bierzmowania eliminuje go z tegorocznego przygotowania.

Raz w miesiącu brać udział w spotkaniach przygotowawczych organizowanych w Parafii – 7 października, 18 listopada, 16 grudnia, 13 stycznia, 17 lutego, 17 marca, 7 kwietnia o godz. 16:00. Nieobecność na dwóch spotkaniach powoduje skreślenie z listy tegorocznych kandydatów. Na każdym spotkaniu kandydaci otrzymają materiały do pracy własnej.

Dopilnować, by dziecko przynajmniej raz w miesiącu przystąpiło do spowiedzi i Komunii św. Rodziców – jeśli nie mają przeszkody uniemożliwiającej otrzymanie rozgrzeszenia – gorąco zachęcamy do tego samego. Życie w stanie łaski uświęcającej to dla człowieka wierzącego normalny stan. Żyć w stanie grzechu ciężkiego to sytuacja nienormalna i śmiertelnie niebezpieczna w perspektywie zbawienia.

Każdy kandydat do bierzmowania w okresie przygotowania powinien przynajmniej 5 razy uczestniczyć w spotkaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej parafii. Spotkania są w piątki o 19:00 w salach parafialnych lub w kościele.

Zgodnie z zaleceniem II Synodu Młodych Diecezji Płockiej, każdy kandydat do bierzmowania powinien odbyć rekolekcje wyjazdowe dla młodzieży. O terminie, miejscu i kosztach rekolekcji kandydaci i rodzice zostaną poinformowani na spotkaniach .

UWAGA! Pierwszy turnus rekolekcji odbędzie się w ośrodku w Goszczycach w dniach 16 – 18 listopada. Jest to turnus dla dziewcząt. W ośrodku przygotowano 36 miejsc dla uczestników i 5 dla opiekunów. Koszt z pełnym wyżywieniem i przejazdem w obydwie strony wynosi 90 zł. Wyjazd z Płońska w piątek 16.11. o godz. 17:00. Powrót w niedzielę ok. południa. Zapisy w zakrystii po spotkaniu. O miejscu i terminie kolejnych rekolekcji będę informował na spotkaniach i na stronach internetowych parafii www.michalplonsk.pl i na Facebooku parafii.

Przed podpisaniem deklaracji prosimy bardzo uważnie przeczytać, przemyśleć i przedyskutować ze swoim dzieckiem powyższe zobowiązania. Jeśli dojdą Państwo do wniosku, że nie są w stanie wypełnić zobowiązań, prosimy nie zapisywać dziecka na tegoroczne przygotowanie do bierzmowania. Sakrament ten – tak jak każdy inny – nie jest uwarunkowany wiekiem kandydata, lecz jego wewnętrzną dyspozycją i pragnieniem. Konsekwencją nieprzestrzegania powyższych warunków będzie nie dopuszczenie dziecka do sakramentu. Informacja o tym zostanie wysłana Państwu pocztą na wskazany w deklaracji adres.

Pozdrawiam! ks. Michał

 

II SPOTKANIE PRZED BIERZMOWANIEM - 18.11.2018

  1. Warunki dopuszczenia do bierzmowania: uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych Mszach św. (bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa, gdyż Eucharystia to spotkanie z Chrystusem), spowiedź przynajmniej raz w miesiącu i Komunia św. (życie w stanie łaski uświęcającej – czyli przyjaźni z Bogiem - to dla człowieka wierzącego normalny stan), codzienna modlitwa (egzamin z pacierza odbędzie się w lutym), uczestnictwo w spotkaniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (przynajmniej 5 razy; spotkania są w piątki o 19:00), udział w rekolekcjach wyjazdowych dla młodzieży (o terminach będę informował na spotkaniach).
  2. Raz w miesiącu brać udział w spotkaniach przygotowawczych organizowanych w Parafii – kolejne spotkania: 16 grudnia, 13 stycznia, 17 lutego, 17 marca, 7 kwietnia o godz. 16:00. Nieobecność na dwóch spotkaniach powoduje skreślenie z listy tegorocznych kandydatów. Na każdym spotkaniu kandydaci otrzymają materiały do pracy własnej. W razie nieobecności należy jak najszybciej zgłosić się do ks. Michała po materiały.
  3. Odpowiem sobie szczerze czy od ostatniego miesiąca poczyniłem postępy w: codziennej modlitwie; przeżywaniu Mszy św. w niedziele i święta nakazane z częstym przyjmowaniem Komunii; częstej spowiedzi; pracy nad sobą (relacje z rodzicami, zachowanie, słownictwo, troska o zdrowie, korzystanie z internetu i telefonu, używki itd.)? Co udało mi się zrobić? Z czego wynikają problemy z tym związane? Czy o to zawalczyłem ze sobą? Jeśli nie, to po co mi bierzmowanie? Czy nie lepiej zrezygnować?

ROZWAŻANIE: Tematem listopadowego spotkania przed bierzmowaniem jest miłość Boga do człowieka. Kiedy słyszysz albo mówisz sobie: „Bóg mnie kocha”, to możliwe, że słowa te nie robią na Tobie większego wrażenia - tyle razy już je słyszałeś, w kościele ciągle o tym mówią… Ale pamiętaj, że to jest najważniejsza i najbardziej rewolucyjna prawda jaką wypowiedział Chrystus. Apostołowie od tego zdania zaczynali głoszenie Ewangelii. To zdanie podbiło świat. Co w nim takiego rewolucyjnego? Otóż w czasach przed Chrystusem, w religiach pogańskich nikt nie kojarzył bogów z miłością do człowieka. Bóstwa żyły w swoim świecie i zajmowały się swoimi sprawami. Ludzie traktowani byli przez nich jak niewolnicy lub zabawki. W filozofii Byt Absolutny – jak czasem nazywano Boga – traktowany był głównie jako Rozum i Źródło wszystkiego co istnieje. Nie było tu mowy o miłości. Nawet u Żydów w Starym Testamencie, choć jest kilka miejsc gdzie jest mowa o miłości Boga do Narodu Wybranego, Bóg traktowany jest przede wszystkim jako Stwórca, Obrońca i Prawodawca. Przyznać, że Bóg kocha każdego człowieka było dla Żyda nie do pomyślenia. Niezliczone pokolenia ludzi rodziły się, żyły i umierały nie mając poczucia, że Bóg ich kocha, że na nich czeka, że chce ich dobra. Tę prawdę przynosi Jezus. Najpiękniejsze określenie Boga brzmi u Jezusa: Abba (Tatuś). Wszystko czego Chrystus naucza i czyni ma ludziom odsłonić tę prawdę: Bóg jest Ojcem i kocha każdego człowieka jak swoje dziecko.

Czym jest miłość? W dzisiejszym świecie odpowiadamy na to pytanie od razu: miłość to wspaniałe uczucie. I to jest błąd. Wspaniałe uczucie może czasami towarzyszyć miłości, ale miłością nie jest. W wielu małżeństwach i rodzinach z czasem wspaniałe, ciepłe uczucia gasną, pojawiają się problemy, spory, szarość codziennego życia lub przyzwyczajenie, ale to nie znaczy, że już się nie kochają. Wielu Świętych przyznawało, że ich miłość do Boga też nie zawsze jest „wspaniałym, duchowym fajerwerkiem”, ale ciężką pracą, by być wiernym modlitwie i zaufaniu do Pana.

Czym więc jest miłość? Miłość, to chcieć dobra dla drugiego. Największym dobrem jakie istnieje jest Bóg. Kocham więc najmocniej, kiedy chcę Boga dla drugiego człowieka; kiedy przez moje słowa, postępowanie i modlitwę drugi człowiek staje się świętszy. Tak kocha nas Pan Bóg: jeśli „kochać najmocniej” znaczy „chcieć Boga dla drugiego”, to właśnie dlatego Syn Boży stał się człowiekiem. Bóg dał nam siebie samego w swoim Synu Jezusie. Krzyż Jezusa jest znakiem Bożej miłości – pomimo naszego grzechu, upadku i zdrad Bóg nie brzydzi się nami i nas nie odrzuca, ale umiera z miłości do nas, żeby dać nam życie. Kiedy pojawia się w Tobie wątpliwość, czy Bóg Ciebie kocha, to spójrz na krzyż.

Pomyśl: Kim jest dla Ciebie Bóg? Jak rozumiesz prawdę, że On jest miłością? Czy masz świadomość, że w Jezusie Bóg opowiedział nam wszystko o sobie i swojej miłości do nas? Czym jest dla Ciebie krzyż?

Zadanie: znajdź i przeczytaj 13. rozdział Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian. Kiedy przeczytasz raz, przeczytaj drugi raz, tylko zamiast słowa „miłość” wstaw słowo „Jezus”. Często módl się w ten sposób tym fragmentem Pisma Świętego używając imienia Jezusa.

 

III SPOTKANIE PRZED BIERZMOWANIEM - 16.12.2018

  1. Warunki dopuszczenia do bierzmowania: uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych Mszach św. (bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa, gdyż Eucharystia to spotkanie z Chrystusem), spowiedź przynajmniej raz w miesiącu i Komunia św. (życie w stanie łaski uświęcającej – czyli przyjaźni z Bogiem - to dla człowieka wierzącego normalny stan), codzienna modlitwa (egzamin z pacierza odbędzie się w lutym), uczestnictwo w spotkaniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (przynajmniej 5 razy; spotkania są w piątki o 19:00), udział w rekolekcjach wyjazdowych dla młodzieży (o terminach będę informował na spotkaniach).
  2. Raz w miesiącu brać udział w spotkaniach przygotowawczych organizowanych w Parafii – kolejne spotkania: 13 stycznia, 17 lutego, 17 marca, 7 kwietnia o godz. 16:00. Nieobecność na dwóch spotkaniach powoduje skreślenie z listy tegorocznych kandydatów. Na każdym spotkaniu kandydaci otrzymają materiały do pracy własnej. W razie nieobecności należy jak najszybciej zgłosić się do ks. Michała po materiały.
  3. Odpowiem sobie szczerze czy od ostatniego miesiąca poczyniłem postępy w pracy nad sobą? Czy przeczytałem, przemyślałem i odniosłem do siebie tekst rozważania z poprzedniego spotkania?

ROZWAŻANIE: Miesiąc temu tematem rozważania była miłość Boga do człowieka. Dowiedzieliśmy się, że w świecie pogańskim prawda, o Bogu kochającym człowieka była absolutną nowością i rewolucją. Wyjaśniliśmy też, że miłość nie jest porywem serca i jakimś przyjemnym uczuciem, ale jest „pragnieniem dobra dla drugiej osoby”. Największym dobrem dla człowieka wierzącego jest sam Bóg, czyli kocham po chrześcijańsku kiedy chcę, by drugi człowiek spotkał Boga. Dokładnie w taki sposób kocha nas Bóg: daje nam siebie samego w swoim Synu Jezusie – na krzyżu 2000 lat temu, a teraz  w Komunii św. i innych sakramentach.

Pojawia się pytanie: a co w takim razie  znaczy „kochać Boga?” Czy to znaczy „chcieć Boga dla Boga”? To trochę bez sensu. Kochać Boga to znaczy „chcieć dobra Bożego”. A co jest tym dobrem, którego pragnie Bóg? Bóg pragnie tylko jednego: zbawienia człowieka. Kocham Boga wtedy, kiedy pozwalam Mu siebie zbawić.

Co jest przeszkodą w tym, by pozwolić Bogu siebie zbawić? Przeszkoda do zbawienia jest tylko jedna: jest nią grzech. Czym jest grzech? W katechizmie czytamy, że grzech to świadome i dobrowolne złamanie prawa Bożego i zranienie Bożej miłości. Ciekawe, że w Biblii hebrajskie słowo „grzech” oznacza dosłownie „minąć się z celem, spudłować”. Człowiek, który żyje w grzechu, żyje jakby obok swojego prawdziwego celu, którym jest Bóg. Jeśli coś jest bezcelowe, to nie ma też sensu – dlatego dzisiaj tak wielu ludzi, choć ich życie wydaje się kolorowe i łatwe, nie odczuwa prawdziwej radości i ciągle szuka spełnienia w coraz to nowych doznaniach. „Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu” – pisał św. Augustyn, a wiedział co pisze, bo przez 30 lat przed nawróceniem żył strasznie grzesząc. Grzech zawsze przychodzi jako coś korzystnego, przyjemnego lub zwykłego i powszechnego („wszyscy tak robią, wszyscy teraz tak żyją”). Gdyby grzech pokazał nam swoje prawdziwe oblicze, natychmiast byśmy go odrzucili z obrzydzeniem.

Istnieją grzechy ciężkie i lekkie. Grzech ciężki zrywa całkowicie przyjaźń z Bogiem. Aby grzech był ciężki musi być świadomy (wiem, że czynię zło), dobrowolny (chcę uczynić zło) i mieć ciężką materię (materię grzechu określają np. przykazania i nauczanie Kościoła). Grzech lekki rani przyjaźń z Bogiem, ale jej nie zrywa. Grzech jest lekki kiedy brakuje jednego z wyżej wymienionych elementów (świadomy, dobrowolny, ciężka materia). Grzechy lekkie są gładzone przez Boga w spowiedzi powszechnej, którą odmawiamy np. na początku Mszy św. (Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry…). Grzech ciężki może być odpuszczony tylko w sakramencie spowiedzi.

Istnieje też grzech przeciwko Duchowi Świętemu (Mt 12,31), który nie może być odpuszczony, ponieważ jest po prostu odrzuceniem Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu to: 1. O łasce Bożej rozpaczać – człowiek świadomie popada w rozpacz, mówiąc sobie, że nie ma już dla niego ratunku, że Bóg nie może kochać tak wielkiego grzesznika. Jest to wątpienie w moc Bożego miłosierdzia. 2. Przeciwko miłosierdziu Bożemu zuchwale grzeszyć – to dość częsta postawa, szczególnie wśród ludzi w młodym wieku, którzy mówią: „Po co teraz będę się spowiadał? Poczekam, aż będę stary – wówczas będzie czas na pokutę, a teraz się wyszaleję”. Kościół przestrzega, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy może nas spotkać śmierć, a po niej sąd. 3. Uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać – to w sposób stały i świadomy mówienie „nie” oficjalnej nauce Kościoła. Może mieć charakter wybiórczy, np. „Wierzę w to, co mówi się w kościele. Ale za nic nie uwierzę, że mieszkanie ze sobą przed ślubem jest grzechem! Bóg nie jest taki, by się o to obrażał”. 4. Bliźniemu łaski Bożej zazdrościć – np. myślenie: „innym Bóg bardziej pomaga by nie grzeszyli”. 5. Na zbawienne napomnienia zatwardziałe mieć serce – grzech ten polega na stałym sprzeciwianiu się upomnieniom zatroskanych osób (rodziców, przyjaciół, księży) o nasze trwanie w grzechu. 6. Rozmyślnie trwać w „niepokucieˮ – może się przejawiać poprzez świadomość tego, że jest się w stanie grzechu śmiertelnego, że w najbliższym czasie trzeba będzie się wyspowiadać, a pomimo to grzeszy się nadal, nie widząc różnicy między jednym a wieloma popełnionymi grzechami.

Ktoś kto trwa w takiej postawie sam zamyka sobie drogę do miłosierdzia Bożego, ale jeśli zda sobie z tego sprawę i chce się nawrócić, to oczywiście uzyska przebaczenie w sakramencie spowiedzi.

Grzech to największa tragedia, jaka może spotkać człowieka i największa krzywda, jaką może sobie wyrządzić. Od czego zacząć walkę z grzechem? Od zdania sobie sprawy, że jest on zranieniem miłości Boga, który kocha nas najmocniej na świecie. Grzech nie jest tylko złamaniem prawa czy zasad – on jest uderzeniem w Twarz Boga, która zawsze jest skierowana na nas z miłością i odepchnięciem Ręki wyciągniętej do nas z pomocą. Pomyśl jak to boli, kiedy zrani lub zdradzi nas ktoś kogo my kochamy! Jeśli nie zrozumiemy tego, nigdy szczerze nie przyznamy się do bycia grzesznikami. A tylko ten, kto szczerze zawoła: „Jestem grzesznikiem!”, będzie umiał szczerze prosić o wybaczenie. I otrzyma je z całą pewnością…

Pomyśl: Jak traktujesz kwestię swoich grzechów?  Czy je w ogóle dostrzegasz? Jak przeżywasz swoje spowiedzi? Co jest w nich najtrudniejsze? Jak to pokonać?

 

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Politykę cookies