Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Nabożeństwo fatimskie 2022

W piątek, 13 maja odbyło się pierwsze w bieżącym roku nabożeństwo fatimskie w intencji pokoju w Ukrainie i o nawrócenie Rosji. Rozpoczęło się modlitwą różańcową poprowadzoną przez ks. Mariusza Raczkowskiego.
Następnie miała miejsce Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Janusz Rumiński.
Po Eucharystii przy śpiewie pieśni „Z dalekiej Fatimy“ wyruszyła procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła. Wspólna modlitwa zakończyła się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem
Orędzie Fatimy jest przede wszystkim wezwaniem do nawrócenia, do przemiany życia. Wezwania Matki Bożej do modlitwy to przede wszystkim wezwania do odmawiania Różańca, który staje się drogą prowadzącą do Boga. Poprzez stanie przy Sercu Maryi nabożeństwo fatimskie uczy codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem. Maryja ogarnia wszystkich swoim Sercem i uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg. Więcej zdjęć…