Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Prace konserwatorskie ołtarza głównego

W sobotę, 14 maja 2022 w naszym kościele rozpoczęły się prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego. Zdemontowane zostały elementy nastawy ołtarza i oddane do renowacji do pracowni – Konserwacja Zabytków – FAUSEK ART Marcin Fausek w Toruniu. Koszt renowacji całego ołtarza głównego to 555 tys. zł.
Parafia otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – z Funduszu Kościelnego -130 tys. zł i z Urzędu Miasta Płońska – 50 tys. zł.
Nad całością prac czuwa ks. kan. Janusz Rumiński, proboszcz parafii.
DZIĘKUJEMY wszystkim osobom, które wspierają odnawianie naszej świątyni. Więcej zdjęć…