Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Intencje mszalne 13-19.06.2022.

Poniedziałek – 13.06.2022 r
7.00 + Zofię Pieńkos – (27 gr)
7.00 + Michała Piotrowskiego – ( 3/11 ppog)
7.00 + Bogdana Zawadzkiego – (2/9 ppog)
18.00 + Barbarę Bujakowską – ( 5/7 ppog)
18.00 + Antoniego Kwiecińskiego – im
18.00 + Marka Bronimirskiego – (3/8 ppog)
20.00 + Antoniego i Eleonorę Kornatowskich
20.00 – O nawrócenie Rosji

Wtorek – 14.06.2022 r
7.00 + Kazimierza Kornatowskiego – (2/5 ppog)
7.00 + Teresę Strupczewską w 26 r.śm
7.00 + Jana Małeckiego – (1/2 ppog)
18.00 + Paweł Ujazdowskiego – ur
18.00 + Zofię Pieńkos – ( 28 gr)
18.00 + Janinę Kania – ( 3/9 ppog)

Środa – 15.06.2022 r
7.00 + Zofię Pieńkos – (29 gr)
7.00 + Halinę Wojtylak
7.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie potrzebne łaski, Dary Ducha św. opiekę Matki Bożej dla Ks. Kanonika Edmunda Makowskiego
18.00 + Julitę Wiśniewską – ( 7/11 ppog)
18.00 + Henryką Małecką – ( 3/4 ppog)
18.00 + Sebastiana Stańczyk

Czwartek – 16.06.2022 r – BOŻE CIAŁO
7.00 + Józefa Nowak – (2/7 ppog)
7.00 + Zbigniewa Cieślaka – int od Agnieszki i Nikodema Wojciechowskich z rodzin
8.30 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie potrzebne łaski, Dary Ducha św. opiekę Matki Bożej dla Damiana Drzewaszewskiego z okazji urodzin
8.30 + Iwonę Rychlik, Jerzego i Janusza Dobrosielskiego
8.30 + Rodziców: Tadeusza i Janinę Grzybowską, męża Stanisława Ksybek, Bożenę Ksybek i Józefa Olewniczaka i o zdrowie Cecylii Ksybek
10.00 + Aurelię i Stanisława, Romualda i Franciszka Ryglewicz
10.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie potrzebne łaski, Dary Ducha św. opiekę Matki Bożej dla Mileny i Mariana Grejda – dar od gości weselnych
11.30 – ZA PARAFIAN
18.00 – W intencji Wojowników Maryi i ich Rodzin
18.00 + Alinę Gadomską – im
18.00 + Zofię Pieńkos – (30 gr)

Piątek – 17.06.2022 r
7.00 + Kazimierza Jaskólskiego – ( 6/6 ppog)
7.00 + Eugeniusza Bąk – (2/6 ppog)
7.00 + Mariannę Jaskólską – ( 1/6 ppog)
18.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie potrzebne łaski, Dary Ducha św. opiekę Matki Bożej dla Emilii i Jana Jacak w 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego
18.00 + Krzysztofa Szydłowskiego – ( 7/7 ppog)
18.00 + Alinę Kacperską
18.00 + Kamila Łapińskiego w 6 r. śm, Annę Łapińską w 9 r. śm.
18.00 + Stanisława Dobkowskiego – ( 3/6 ppog)

Sobota – 18.06.2022 r
7.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie potrzebne łaski, Dary Ducha św. opiekę Matki Bożej dla nowożeńców Marcina i Darii Paradzińskich
7.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie potrzebne łaski, Dary Ducha św. opiekę Matki Bożej dla Bogdana i Elżbiety i wnuczki Heleny i całej Rodziny
7.00 + Janinę i Jana Makowskich
18.00 + Stefana i Reginę Dominiak
18.00 + Jerzego Zalewskiego – ( 3/9 ppog)
18.00 + Martę Borowską
18.00 + Wacławę Jędraszczak

Niedziela 19.06.2022r
7.00 + Halinę, Jana, Zbigniewa Biernatowicz
7.00 + Wandę i Mieczysława Bartkowskich
8.30 + Marka Tokarskiego
8.30 + Rodzice: Sabinę i Michała Łukaszewskich, brata Waldemara i męża Jerzego Kucińskiego
8.30 + Janusza Sadziaka w 1 r. śm.
10.00 + Męża Józefa, Genowefę, Wacława i Józefę Dymoskich oraz Krzysztofa Czyżewskiego
10.00 + Jadwigę Leszczyńską w 2 r.śm.
10.00 + Jana Pawłowskiego – im, Janinę Miecznikowskich i Janinę Wolert – im
10.00 – ZA PARAFIAN
11.30 + Ryszarda w 26 r.śm, Sławomira w 11 r. śm, Macieja Bluszcz rodzice Żochowskich, siostrę Danielę
11.30 + Czesława, Mariannę, Józefa Staszewskich, rodzinę Kruszewskich, Jana Olewniczaka, Szczepana Kmieć
11.30 + Karolinę Machnacką w 7 r.śm.
16.00 + Józefa Banaszek w 33 r. śm, i Bronisławę Banaszek w 16 r. śm, oraz dziadków Annę i Stanisława, Bolesława Milczarek i dusze w czyśćcu cierpiące
16.00 + Zenona Przetackiego – im
16.00 – KU CZCI BOGA OJCA CAŁEJ LUDZKOŚCI ABY BYŁ BARDZIEJ ZNANY CZCZONY I KOCHANY, ABY LUDZIE NAPRAWDĘ POZNALI SWOJEGO BOGA I DOŚWIADCZYLI JEGO BLISKOŚCI I MIŁOŚCI DO KAŻDEGO CZŁOWIEKA
18.00 + Jana Zygiel