Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Intencje mszalne 26.09. – 02.10.2022 roku

Poniedziałek – 26.09.2022 r 

   7.00 + Jana Białeckiego – ( 2/9 ppog)

   7.00 + Grzegorza Gołaszewskiego – ( 2 gr.)

   7.00 – Na rozpoczęcie roku formacyjnego dla Kleryków o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,

               dary Ducha świętego

18.00 – Podziękowanie za otrzymane łaski dla ELIZY z okazji urodzin

18.00 + Jerzego Borowskiego – 26 gr

18.00 + Barbarę Budna

18.00 + Bogdana Zawadzkiego – ( 4/9 ppog)

Wtorek – 27.09.2022 r

   7.00 + Helenę Kornacką – ( 2/3 ppog)

   7.00 + Zenona Chylewskiego – ( 2/9 ppog)

   7.00 + Grzegorza Gołaszewskiego  – ( 3 gr)

18.00 + Jerzego Borowskiego – 27 gr

18.00 + Mariusza Makowskiego i Rodziców: Józefa i Irenę Staszewskich

18.00 – O Boże Błogosławieństwo potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla

               Państwa JOLANTY I LONGINA ANTOSZKIEWICZÓW z okazji 49 rocznicy zawarcia 

               sakramentalnego związku małżeńskiego

              

Środa – 28.09.2022 r

   7.00 +Jerzego Borowskiego – 28 gr

   7.00 + Grzegorza Gołaszewskiego  – ( 4 gr)

18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące i za konających

18.00 + Wacławę Banaszek – im

18.00 + Joannę Skibińską

18.00 + Rodziców: Romana i Mariannę Osmyckich, braci: Marka i Stanisława, siostrę Elżbietę

              SZTABNIK

Czwartek – 29.09.2022 r

      7.00 + Jerzego Borowskiego – 29 gr

      7.00 – O Boże błogosławieństwo potrzebne Łaski, dary Ducha Św. dla Księdza MICHAŁA z okazji

                  imienin

      7.00 + Wacława Żółtańskiego, Dominika Cichockiego

      7.00 + Grzegorza Gołaszewskiego  – ( 5 gr)

   18.00 + Stanisława Tomaszewskiego w 34 r. śm, Janinę Tomaszewską, Mariusza Klimkiewicza i

                 Stanisława Wójcika

   18.00 + Piotra Sękowskiego w 18 r. śm, Jolantę Sękowską, Zygmunta Marzęckiego

   18.00 + Michała Pawłowskiego, Adama, Kazimierę i Aleksandra Pawłowicz

   18.00 – O Boże błogosławieństwo potrzebne Łaski, dary Ducha Św. dla Księdza MICHAŁA z okazji

                  imienin – int od Margaretek

   18.00 – Msza o uzdrowienie

 

 

 

 

 Piątek – 30.09.2022r.

   7.00 + Zbigniewa Kossowskiego – int od pracowników Szpitala

   7.00 + Lecha Ostrowskiego – ( 2/3 ppog)

18.00 + Grzegorza Gołaszewskiego – ( 6 gr)

18.00 + Jerzego Borowskiego – 30 greg

18.00 + Andrzeja Zabłotnego – (2/6 ppog)

18.00 + Henryka Łukaszewskiego, rodziców: Irenę i Ryszarda Koper

18.00 + Janinę Szulc – ppog – int.  córki Bożeny z Rodziną

Sobota – 01.10.2022 r

   7.00 + Józefa Łubek w 7 r. śm

   7.00 + Kazimierza Gutowskiego – (3/8 ppog)

   7.00 + Grzegorza Gołaszewskiego  – ( 7 gr)

 

8.00  – KŻR

8.00 – Teresę Trzeciak – 1 gr

18.00 + Jana, Andrzeja Dąbrowskiego w 9 r.śm.
18.00 + Cecylię Budzich

18.00 – W intencji zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach

 

Niedziela  02.10.2022 r.

 7.00 + Helenę i Czesława Zaciewskich

 

 8.30 + Grzegorza Gołaszewskiego  – ( 8 gr)

 8.30 + Stanisława i Aurelię,  Romualda  i  Franciszka  Ryglewicz

 8.00 + Teresę Trzeciak – 1 gr

 

10.00 + Barbarę Kowalską – int ur

10.00 + Ireneusza Sabalskiego w 1 r. śm.

10.00 – Msza święta dziękczynna Panu Bogu za 50 lat małżeństwa  TERESY i ZDZISŁAWA

               JAKUBOWSKICH  z prośbą o zdrowie Boże Błogosławieństwo, Dary ducha świętego, opiekę

               Matki Bożej nad dziećmi i wnukami

10.00ZA PARAFIAN

 

11.30 + Zygmunta Kucińskiego w 27 r. śm

11.30 + Kazimierza Czerniakowskiego w 35 r. śm, i zmarłych z Rodziny Czerniakowskich

11.30 + Sławomirę Szymańską w 3 r. śm, i Stanisława i Zdzisława Szymańskich ?

 

16.00 + Rodziców: Krystynę i Stanisława Krajewskich, Danutę Rakowską i Mariana Mrozek

16.00 – Ku Czci Boga Ojca całej ludzkości, aby był bardziej znany, czczony i kochany, aby ludzie

              naprawdę poznali swojego Boga i doświadczyli Jego bliskości i miłości do każdego człowieka

 

18.00 + Alinę Żochowską w 6 r. śm.