Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Biskup Szymon Stułkowski nowym biskupem płockim

Papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona Stułkowskiego biskupem płockim. Nowy ordynariusz diecezji płockiej urodził się 21 lutego 1961 r. w Rokietnicy, w archidiecezji poznańskiej. Uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu i 15 maja 1986 roku przyjął święcenia kapłańskie w tej samej archidiecezji.
Po święceniach, ks. Stułkowski był wikariuszem w parafii św. Marcina w Konarzewie (1986-1988) i w parafii Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu (1988-1993). W latach 1994-2000 odbywał studia zakończone uzyskaniem doktoratu z teologii pastoralnej na Uniwersytecie Wiedeńskim i był wikariuszem w parafii św. Antoniego w Wiedniu. Następnie był kapelanem studentów wyższych uczelni w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu (2000-2001), członkiem Rady Katechetycznej Archidiecezji (2002-2005) oraz sekretarzem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski (2006-2016). Od 2001 r. wykładał teologię pastoralną na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. W latach 2016-2019 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu.
24 maja 2019 r. został mianowany biskupem tytularnym Tabalta i biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej, otrzymując konsekrację biskupią 9 czerwca tego samego roku. W ramach Konferencji Episkopatu jest wiceprzewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich, członkiem Komisji ds. Duszpasterstwa i Komisji ds. Misji.