Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Roraty 2022

Roraty 2022 rozpoczęte! Punktualnie o 7.00 w naszej parafii ruszyły roraty, na które przybyli dorośli oraz dzieci rozświetlając lampionami panujący mrok w świątyni. 
Roraty to Msza wotywna, czyli dziękczynna o Najświętszej Maryi Pannie. Dziękujemy Matce Bożej za to, że zgodziła się zostać Matką Syna Bożego. Razem z Nią czekamy, przygotowujemy się na przyjście Pana Jezusa. Tak jak kiedyś Izraelici czekali na Zbawiciela, na obiecanego Mesjasza, tak my teraz czekamy na Boże Narodzenie. Ten czas przypomina też, że całe nasze życie jest wielkim czekaniem na spotkanie z Panem Jezusem.
Na zakończenie nabożeństwa wszyscy zapalają świece od ‘’roratki ‘’ i zanoszą je z błogosławieństwem do domów. Dzieci po Mszy św. otrz ymują paczki adwentowe. Więcej zdjęć…