Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Środa Popielcowa – posypmy głowy popiołem

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – te słowa usłyszeliśmy w Środę Popielcową podczas posypywania głów popiołem. Nawrócenie jest odwróceniem się od zła, a wiara w Ewangelię to napełnianie się nowym życiem, nadzieją, miłością i bliskością Boga.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Janusz Rumiński.
– Poeta mówił kiedyś : „Kimże ja, Panie, przed Twoim obliczem? Prochem i niczym”. Tak, jestem prochem przemijającym, ale też prochem przeznaczonym do zmartwychwstania i do życia wiecznego w Bogu. Czas rozpoczynającego się Wielkiego Postu ma nam pomóc na nowo się podnieść, na nowo zmartwychwstać. Dlatego wyjdź na pustynię, by spotkać Jezusa – Bożego Baranka, który gładzi nasze grzechy; wyjdź na pustynię, by powstać z prochu swoich słabości i grzechów i żyć pięknie, w miłości Boga i drugiego człowieka – mówił podczas kazania ks. Michał Łuczka.
– Święta s. Faustyna zachęca:
W życiu swoim wewnętrznym patrzę jednym okiem w przepaść swej nędzy i nikczemności, jaką jestem, a drugim okiem patrzę w przepaść Miłosierdzia Twego, Boże… (Dz 56) – dodawał ks. Michał. Więcej zdjęć…