Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Renowacja Misji Świętych – dzień 4

CZAS MODLITWY – MSZA ŚWIETA Z NAMASZCZENIEM CHORYCH
– Powinniśmy zabiegać o modlitwę, o czas dla Pana Boga, ponieważ Jezus się modlił, a my jesteśmy jego naśladowcami. Modlitwa jest naszym umocnieniem, pokrzepieniem. Zabiegajmy o tę modlitwę – mówił ks. Andrzej podczas kazania.
Prosiłem Boga, by odebrał mi moja pychę,
a Bóg powiedział: „Nie”.
Powiedział mi, że to nie On ma mi ją zabrać,
ale ja mam ją odrzucić.
Prosiłem Boga, by uzdrowił moje niepełnosprawne dziecko,
a Bóg powiedział: „Nie”.
Odpowiedział, że dusza dziecka jest zdrowa,
a jego ciało tymczasowe.
Prosiłem Boga, by obdarzył mnie cierpliwością,
a Bóg powiedział: „Nie”.
Powiedział, że cierpliwość jest ubocznym rezultatem wielkich trudności i nie można jej otrzymać,
ale można na nią zasłużyć.
Prosiłem Boga, by dał mi szczęście,
a Bóg powiedział: „Nie”.
Powiedział, że On daje błogosławieństwa,
a szczęście jest w moich rękach.
Prosiłem Boga, by oszczędził mi cierpienia,
a Bóg powiedział: „Nie”.
Powiedział, że „cierpienie odrywa cię od światowych trosk
i przybliża do Mnie’.
Prosiłem Boga, by sprawił, żeby mój duch wzrastał,
a Bóg powiedział: „Nie”.
Powiedział, że sam muszę wzrastać,
a On będzie mnie korygował.
Prosiłem Boga, by pomógł mi kochać innych tak, jak On kocha mnie,
i Bóg powiedział: ,,Ach, nareszcie zaczynasz rozumieć!’
Zaufaj Bogu, może nie dostaniesz tego czego chcesz, ale na pewno dostaniesz wszystko to, czego potrzebujesz – zakończył.

Więcej zdjęć…

NAUKA REKOLEKCYJNA
W ostatnim dniu naszych Renowacji Misji Świętych poruszony został temat modlitwy.
– Jak ja się modlę – pytał ks. misjonarz. Nie ma życia duchowego bez modlitwy. Możemy pięknie wyglądać, ale kiedy się nie modlimy, nie podpinamy się do źródła łaski, brakuje tego światła.
Bez względu w jakim stanie duchowym jesteśmy, modlitwa jest potrzebna, konieczna, jeśli chcemy trwać i budować relacje z Panem Bogiem. Trzymajmy się tego źródła bo bez modlitwy uschniemy – przypominał ks. misjonarz.
– Możemy pięknie przeżyć Renowację Misji Świętych, ale jeśli chcemy to podtrzymać to potrzebujemy modlitwy i trwania na modlitwie, głębokiej rozmowy z Panem Bogiem. Ta modlitwa przemienia, daje życie i działa jak balsam- podkreślał misjonarz.
Dzisiejszy gość Pani Aneta, która działa w Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej podzieliła się tym, czym dla niej jest modlitwa, a także opowiedziała o doświadczeniu modlitwy, która w pewnym momencie była dla niej jedynym ratunkiem. Więcej zdjęć…

NAUKA STANOWA DLA SENIORÓW
W słowie skierowanym do seniorów podczas nauki stanowej ks. Andrzej zaznaczał:
– Nie możemy porządkować życia córki albo syna, każdy jest dorosły i bierze odpowiedzialność za swoje życie, decyzje i konsekwencje. My możemy jedynie podpowiedzieć jeśli nas ktoś poprosi o pomoc, modlić się, zasugerować i kochać. Pewnych rzeczy my za kogoś nie zrobimy, nie naprawimy. Nie mamy prawa mieszać i porządkować ich życia. Więcej zdjęć…

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Sᴡᴏᴊᴇɢᴏ ᴅᴜᴄʜᴀ ᴡʏʟᴇᴊ ɴᴀ ɴᴀs Pᴀɴɪᴇ ᴅᴢɪś … więcej zdjęć…