Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Msza rezurekcyjna

W Niedzielę Zmartwychwstania rano, o godz. 6.00 odbyła się Msza święta i procesja rezurekcyjna, której przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Janusz Rumiński. Kazanie wygłosił ks. Michał Łuczka.
Świętowanie Wielkiej Nocy zaczyna się właśnie dzisiaj, od rezurekcji, czyli uroczystej mszy św., którą poprzedza procesja. Nazwa „rezurekcja” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza powstanie z martwych. Tę mszę o świcie rozpoczęło trzykrotne procesyjne obejście kościoła. Na czele procesji niesiony był krzyż ozdobiony czerwoną stułą, tuż za nim figura Chrystusa Zmartwychwstałego i monstrancja z Hostią. Przy biciu dzwonów Najświętszy Sakrament w procesji trzykrotnie obnoszony był wokół świątyni. Celebracja liturgii rezurekcyjnej zgromadziła licznych wiernych, którzy radość zmartwychwstania wyrażali śpiewem pieśni Wesoły nam dzień dziś nastał i wielu innych.
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!!! Więcej zdjęć…