Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Nabożeństwo do św. Michała Archanioła

Zᴇ Śᴡɪᴇ̨ᴛʏᴍ Mɪᴄʜᴀłᴇᴍ Aʀᴄʜᴀɴɪᴏłᴇᴍ
Uᴡɪᴇʟʙɪᴀᴍʏ Cɪᴇ̨, Pᴀɴɪᴇ, ɴᴀ ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴄʜ ᴏłᴛᴀʀᴢᴀᴄʜ śᴡɪᴀᴛᴀ.
Zᴇ Śᴡɪᴇ̨ᴛʏᴍ Gᴀʙʀɪᴇʟᴇᴍ Aʀᴄʜᴀɴɪᴏłᴇᴍ
Dᴢɪᴇ̨ᴋᴜᴊᴇᴍʏ Cɪ, Bᴏᴢ̇ᴇ, ᴢᴀ ᴅᴢɪᴇłᴏ Wᴄɪᴇʟᴇɴɪᴀ.
Zᴇ Śᴡɪᴇ̨ᴛʏᴍ Rᴀғᴀłᴇᴍ Aʀᴄʜᴀɴɪᴏłᴇᴍ
Pʀᴏsɪᴍʏ ᴢᴀ ʟᴜᴅᴇᴍ ᴘɪᴇʟɢʀᴢʏᴍᴜᴊᴀ̨ᴄʏᴍ ᴅᴏ Kʀᴏ́ʟᴇsᴛᴡᴀ Nɪᴇʙɪᴇsᴋɪᴇɢᴏ.

29 czerwca po Eucharystii odbyło się comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła, patrona miasta i parafii. Odśpiewana została koronka Anielska, następnie ks. Michał Łuczka poprowadził szczególne modlitwy z mocą uwielbienia Boga w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Po modlitwie kapłan udzielił indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Więcej zdjęć…