Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Patronie nasz św. Michale…- odpust parafialny

W niedzielę, 24 września przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej odpust ku czci św. Michała Archanioła, patrona parafii i miasta. Sumie odpustowej z udziałem władz samorządowych, parlamentarnych, pocztów sztandarowych przewodniczył i kazanie wygłosił ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezji Płockiej.
W Słowie skierowanym do wiernych ks. kanclerz zwracał uwagę, że św. patron to niezwykła i wielka osoba, dar dla parafii i miasta, niebiański przyjaciel, który będąc przed tronem Boga samego może wyprosić nam osobiście, naszym społecznościom łaski i dary i obronić nas swoją modlitwą przed skutkami działania złego w świecie.
Na zakończenie odmówiona została Litania do św. Michała Archanioła oraz odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Więcej zdjęć…