Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 2023

W niedzielę, 26 listopada obchodzona jest uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Piotr Smoliński a kazanie do dzieci skierował ks. proboszcz Janusz Rumiński.
Ksiądz proboszcz przedstawił dzieciom typowego ziemskiego króla, który jest bogaty, ma złotą koronę, berło, płaszcz, posiada tron oraz Jezusa – króla z krzyżem w ręku, który jest symbolem ofiarnej miłości, sprawiedliwości, służy drugiemu człowiekowi i poświęca dla niego życie. Ks. Janusz porównał obydwa modele królowania zwracając uwagę, że naszym Królem jest Jezus Chrystus, w którego Królestwie jedynym i niepodważalnym prawem jest „Przykazanie miłości”. Pamiętajmy o tym. Jeśli chcemy należeć do Królestwa Chrystusa musimy przestrzegać Jego praw. ,,Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” . To słowa z dzisiejszej Ewangelii, które są godne zapamiętania.
Dziś jawi się jedno zasadnicze pytanie, na które mamy jako chrześcijanie dać odpowiedź: kto lub co króluje naprawdę w moim sercu?
Po Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i odnowiliśmy akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Więcej zdjęć…