Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Rekolekcje Wielkopostne 2024

W niedzielę, 17 marca rozpoczynamy nasze parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do środy 20 marca.
Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Bartczak, od 2019 roku kapłan diecezji płockiej, a obecnie doktorant Katolickiej Nauki Społecznej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim – Istituto Pastorale Redemptor Hominis w Rzymie.
Prosimy wszystkie wspólnoty, a także wszystkich parafian o modlitwę w intencji rekolekcji – aby ten czas wydał błogosławione owoce.

Zapraszamy… znajdź czas na spowiedź, Eucharystię, Słowo Boże i naukę rekolekcyjną!

Plan rekolekcji

„Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A ja Wam powiadam (…); Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania.” Mt 5, 27-28a; 19, 17b

Niedziela, 17 marca
„Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.” J 12, 25
Czas Wielkiego Postu – ponowna szansa odnowienia przymierza z Bogiem i bliźnim.
7.00  – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
8.30 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
10.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
11.30 – Msza św. z udziałem dzieci – kazanie do dzieci
16.00 – Msza św. z udziałem młodzieży – kazanie do młodzieży
17.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli

Poniedziałek, 18 marca
„I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz.” J 8, 11b
Nazywanie grzechów po imieniu.
7.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
8.30 – Msza św. z nauką do dzieci – SP nr 1 w Płońsku,
10.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
11.30 – Msza św. z nauką do młodzieży – LO w Płońsku
16.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
18.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
20.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli

Wtorek, 19 marca
„Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.” Łk 2, 46
Święty Józef przykładem cnoty umiarkowania.
7.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
8.30 – Msza św. z nauką do dzieci – SP w Siedlinie
10.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
11.30 – Msza św. z nauką do młodzieży – Zespół Szkół nr 2 w Płońsku
16.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
18.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
20.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli

Środa, 20 marca
„Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” J 8, 31b-32
Miłość, wierność i uczciwość … w budowaniu relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem.
7.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
8.30 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
10.00 – Msza św. z nauką do chorych i starszych – sakrament namaszczenia chorych
16.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
18.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli
20.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli