Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Prymasowskie Dyktando Rodzinne o Pióro Księdza Dziekana

W niedzielę 26 maja o godz. 17.00 w auli parafialnej odbędzie się „Prymasowskie Dyktando Rodzinne o Pióro Księdza Dziekana”.
Celami konkursu są: pogłębienie wiedzy na temat życia i posługi bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, zwrócenie uwagi na liturgiczne wspomnienie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, uwrażliwienie na poprawność pisowni zgodnie z zasadami ortograficznymi, promocja kultury języka polskiego w formie wielopokoleniowej zabawy edukacyjnej, integracja wielopokoleniowa.
W konkursie „Prymasowskie Dyktando Rodzinne” mogą brać udział rodziny zamieszkałe na terenie dekanatu płońskiego południowego, ale także chętni z innych dekanatów diecezji płockiej. Drużynę stanowią: rodzic z dzieckiem w wieku szkolnym od III do VIII klasy, dopuszcza się również udział innego członka rodziny (dziadkowie, rodzeństwo w wieku szkolnym ponadpodstawowym).
Skan karty zgłoszenia do konkursu należy przesłać do koordynatora projektu Marzeny Sadowskiej, e-mail: marzena.sadowska@interia.pl lub złożyć w zakrystii najpóźniej do 19.05.2024 r.

Regulamin konkursu – pobierz
Karta zgłoszenia – pobierz
Zgoda opiekuna – pobierz