Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Postępowanie zakupowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Kościoła pw. św. Michała Archanioła wraz z Klasztorem Karmelitów w Płońsku”

OGŁOSZENIE

Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 17 zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Kościoła pw. Michała Archanioła wraz z Klasztorem Karmelitów w Płońsku” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza

Termin składania ofert: 22 lipca 2024 r. do godz.18.00

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Rzymskokatolicka Parafia Św. Michała Archanioła w Płońsku ul. Płocka 17, 09-100 Płońsk w godzinach i dniach pracy kancelarii parafialnej tj. w poniedziałki i wtorki w godz. 16.00-18.00 oraz czwartki i piątki w godz. 16.00-18.00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu) na adres: Rzymskokatolicka Parafia Św. Michała Archanioła w Płońsku ul. Płocka 17, 09-100 Płońsk

Forma składania ofert: pisemnie w wersji papierowej

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2026 r.

Więcej informacji ….