Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

III Zakon św. Franciszka

Franciszkański Zakon Świeckich jest wspólnotą należącą do Rodziny Franciszkańskiej, która od momentu powstania włączona jest w Kościół Rzymsko-Katolicki. Początki FZŚ sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek z Asyżu utworzył zakon dla osób świeckich (mężczyzn i kobiet) żyjących w rodzinach lub samotnych oraz kapłanów diecezjalnych (diakonów, kapłanów, biskupów).

W Polsce Franciszkański Zakon Świeckich pojawił się w 1236 roku. Patronką FZŚ w Polsce jest błogosławiona Aniela Salawa.

Franciszkanie świeccy realizują swoje powołanie żyjąc według Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

Kandydat do FZŚ powinien żyć w łączności z Kościołem, mieć dobrą opinię moralną oraz okazywać wyraźne oznaki powołania.

Włączenie do wspólnoty dokonuje się przez:

  • formację wstępną (postulat trwający co najmniej 6 miesięcy),
  • formację początkową (nowicjat – co najmniej jeden rok),
  • przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta).
  • Po złożeniu profesji rozpoczyna się okres formacji ciągłej , który powinien trwać przez całe życie.

Członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich spotykają się:

  • w każdy II poniedziałek w parafii pw. św. Michała Archanioła 

godz. 18:00 Msza św.

po Eucharystii spotkanie formacyjne w auli parafialnej

  • w każdą III niedzielę miesiąca w parafii pw. św. Maksymiliana

godz. 8:45 Msza św.

Po Eucharystii spotkanie formacyjne w bibliotece parafialnej