Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci zwane jest inaczej Stowarzyszeniem Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Mimo, że ruch ten zapoczątkowany został przed niespełna stu laty, a zatwierdzony przez papieża Piusa X w 1908 roku, dziś gromadzi w swoich szeregach blisko czterysta tysięcy członków.

W naszej parafii ruch rozpoczął działalność od kwietnia 2010r.. za zgodą Księdza Proboszcza  Edmunda Makowskiego, który jest opiekunem naszej wspólnoty.. W czerwcu 2005 roku ADŚ zostało oficjalnie zarejestrowane u Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej(www.apostolstwo.pl) Apostolstwo modli się codziennie o to, by w chwili kresu ziemskiej wędrówki być w pełni gotowym na spotkanie z Najwyższym.
Ujmuje to modlitwa, w której prosimy Ojca, „aby przez Krew Najdroższą Jezusa Chrystusa, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, udzielić raczył:
– sprawiedliwym wielkiego daru wytrwania w dobrym
– grzesznikom łaski doskonałego nawrócenia

– wszystkim wierzącym w Chrystusa w ostatnich chwilach życia łaski przyjęcia świętego Wiatyku, namaszczenia Olejami Świętymi i dobrej, w Twoich oczach śmierci.”
Członkowie ADŚ spotykają się raz w miesiącu( w pierwszy poniedziałek o godz. 17.00) by wspólnie modlić się na różańcu do siedmiu boleści Matki Boskiej w intencjach wspólnoty oraz zmarłych członków. Czytamy różne ciekawe artykuły zamieszczone w biuletynie Stowarzyszenia ’Nadzieja i Życie”, następnie dyskutujemy na  te tematy ..Zamawiamy Msze św.  3 razy w roku w intencjach: za żyjących i zmarłych członków, o  łaskę dobrej śmierci za konających. Zbieramy pieniądze na kosz Wielkanocny dla naszych parafian znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Korzystamy z odpustów zupełnych  przydzielonych przez Stolicę Apostolską naszemu Stowarzyszeniu.