Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Lektorzy

Pan Bóg napisał do każdego człowieka wspaniały list – Pismo Święte. Kościół czci Pismo Święte, ponieważ czerpie z niego naukę niezbędną do życia. Każda Msza Święta składa się z dwóch jednakowych części, mianowicie liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Podczas liturgii słowa, właściwe fragmenty Pisma Świętego czyta lektor, a więc chrześcijanin, który jest do tej funkcji powołany.

Od kilku lat istnieje w naszej parafii grupa lektorów. Są to osoby świeckie czytające odpowiednie fragmenty Pisma Świętego z lekcjonarza, jak również czasami wezwania modlitwy wiernych.

Obecnie grupa lektorów naszej parafii liczy około 20 osób w różnym wieku. Spotkania mają charakter formacyjny, pozwalają też ustalić harmonogram posługi lektorów na kolejny miesiąc. Wszystkich, którzy chcieliby podjąć się tej zaszczytnej funkcji w naszej parafii, bardzo serdecznie zapraszamy.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu – w drugą środę miesiąca po Mszy Św. o godz. 18.00, opiekunem jest ks. Michał Łuczka.