Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Początkowo młodzież z naszej parafii działała pod nazwą „Grupa Teatralna Archanioł”. Jak sama nazwa wskazuje, młodzi tworzyli przedstawienia oraz pantomimy o tematyce religijnej, które cieszyły się ogromną ilością pozytywnych słów ze strony wiernych. Niemal każdy był zaskoczony, że w tak ciekawy sposób można zobrazować Ewangelię.

Jednakże w 2014 roku młodzież uznała, że teatr to za mało. Pragnęli zbliżać się do Boga, umacniać swą wiarę i mieć w tym wszystkim jeden cel. 18 stycznia w naszej parafii został powołany do działania oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na przestrzeni lat młodzi rozwijali się, wzrastali w wierze, ale też liczebnie J Obecnie jest nas ok. 30 osób! Obecny opiekun to Ksiądz Michał Fordubiński, natomiast Jego poprzednikami byli: Ksiądz Marcin Sadowski oraz Ksiądz Sebastian Pakulski.

Płońskie Stowarzyszenie działa naprawdę prężnie. Młodzież organizuje wiele akcji wewnątrzparafialnych, ale ich zadaniem jest także ewangelizacja, więc ze swoimi ideami starają się wychodzić wśród społeczeństwa. Animują swoich młodszych kolegów i koleżanki podczas różnego rodzaju wyjazdów, rekolekcji, ale też prowadzą spotkania z bierzmowanymi w pobliskich parafiach, przez co doprowadzają do powstawania nowych oddziałów KSM w diecezji.

KSM to nie tylko modlitwa, jak początkowo może nam się wydawać. Na spotkaniach jest także integracja, pogłębianie swojej wiedzy odnośnie samego Stowarzyszenia, praca z Pismem Świętym, różnego rodzaju Czuwania, Adoracje, a czasem też zwykłe pogadanki. Stowarzyszenie to tworzy grupa cudownych, młodych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą i po co należą do KSMU. Młodzi lubią też pomagać, więc organizują wiele akcji charytatywnych i zbiórek pieniężnych dla potrzebujących. Jednak „konikiem” KSMu nadal jest teatr, który każdy wspomina z ogromnym sentymentem

Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej na świecie mają długą tradycję, która sięga XVI w. W Polsce ich korzenie sięgają roku 1895, w którym w Poznaniu powstał ruch oparty na tych samych ideach i mający podobne cele. Nie nazywał się oczywiście KSM, ale nie ważna jest nazwa, lecz to co zmienił w życiu tamtych młodych ludzi. KSM wywodzi się bezpośrednio z Akcji Katolickiej, która zaistniała już na początku dwudziestego stulecia, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1934 r. Utworzono 4 organizację wchodzące w skład AK. Były to: Katolicki Związek Mężów (KZM), Katolicki Związek Kobiet (KZK), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ).

Konferencja Episkopatu Polski wydała dn. 10 X 1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną, a statut zatwierdziła 30 IV 1993 r. Nad młodzieżą w Płońsku czuwa Zarząd Diecezjalny, który swym zwierzchnictwem obejmuje aż 9 oddziałów KSM w płockiej diecezji.

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”(Statut KSM, par. 13)

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem służyć Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi.

Spotkania KSM odbywają się w piątki o godz. 19.00.
Dołącz do nas!

Przy płońskim oddziale działa 5 sekcji: modlitewna, medialna, teatralna, muzyczna, charytatywna. Każdy członek stowarzyszenia oprócz uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych, ma możliwość przynależności do wybranej przez siebie sekcji, wykorzystując przy tym swoje mocne strony i rozwijając zainteresowania.

Kierownictwo Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia młodzieży:

PREZES- Natalia Trojanowska

ZASTĘPCA PREZESA- Daria Komaszewska

SKARBNIK- Jakub Jatkowski

SEKRETARZ- Alicja Szabrańska

ZASTĘPCA SEKRETARZA- Julita Więcław

ASYSTENT- Ks. Michał Łuczka

Komisja rewizyjna: Martyna Ostrowska Zuzanna Mańk Julia Kornatowska

Aby być z nami na bieżąco, zapraszamy na stronę KSM na facebooku!

https://www.facebook.com/KSMPlonsk/