Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Bierzmowanie 2022

W czwartek, 28 kwietnia podczas Eucharystii o godz. 18.00 w naszym kościele Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.
W homilii Biskup Marcinkowski przypominał młodym że, sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej podczas którego kandydaci otrzymają moc Ducha Świętego do mężnego wyznawania wiary i do postępowania zgodnego z jej zasadami. Ksiądz Biskup, cytując kilka podań o udzielenie bierzmowania, akcentował również, że sakrament ten jest dla młodych zobowiązaniem, obietnicą i deklaracją która potwierdza i pieczętuje dokonany już przez nich wybór konkretnej drogi życia, drogi z Bogiem, z Jezusem. „Przyjęcie bierzmowania pokazuje i potwierdza, że chcecie w wasze dalsze, dorosłe życie zabrać Boga, zabrać Jezusa, by z Nim iść” – przekonywał hierarcha. Po homilii Ksiądz Biskup poświęcił pamiątkowe krzyże i udzielił sakramentu.
Na zakończenie uroczystości młodzież podziękowała Księdzu Biskupowi za udzielony sakrament, zapewniając przy tym, że nie zawiodą zaufania Chrystusa i Kościoła, którym poprzez bierzmowanie zostali obdarzeni.
Wszystkim nowo bierzmowanym życzymy aby zawsze składali dobre świadectwo o Bogu, Kościele i Ewangelii. Niech odważnie i mężnie, nie wstydząc się, wyrażają swoją wiarę. Niech także umieją wytrwale jej bronić poprzez dobre słowa i czyny miłości chrześcijańskiej. Więcej zdjęć…