Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata podkreśla, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
Jak mówi nam św. Paweł w niedzielnym liście w Kolosan: “wszystko w nim zostało stworzone, wszystko zmierza do niego…”. Jesteśmy stworzeni przez Pana Boga i wierzymy, że w większości do niego pójdziemy, że ta ziemia będzie nowa. Ta uroczystość nie jest taka stara, ale ten tytuł przyznawany jest od samego początku wcielenia. Wielu tego panowania nie zrozumie, nie przyjmie, wyszydzi, ale tak już jest. W to święto chcemy powiedzieć wyraźnie: Panem jest Bóg, a ten sam Bóg chce nam powiedzieć, że królem jest jego Syn Jezus Chrystus.
Po Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem odnowiliśmy akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Więcej zdjęć…