Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Ofiarowanie Pańskie – Matki Bożej Gromnicznej

„Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego, Izraela.” (Łk 2, 32)

W czwartek, 2 lutego obchodziliśmy święto Ofiarowania Pańskiego, zwane popularnie świętem Matki Bożej Gromnicznej. Jest to pamiątka ofiarowania małego Chrystusa w świątyni jerozolimskiej. Ofiarowanie Jezusa w świątyni łączy się szczególnie z motywem światła. Również świece, które w tym dniu przynosimy ze sobą na Mszę św., mają symbolizować światło, które wychodzi z Kościoła i oświeca naszą drogę.
Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Michał Łuczka.
W Słowie skierowanym do wiernych ks. Michał zwracał uwagę na wymowny gest ofiarowania dziecka, dzieci Bogu i pomagania im wzrastać w mądrości i łasce, a więc nie tylko intelektualnie, ale i duchowo.
– Zapytajmy co znaczy ten gest ofiarowania dziecka Bogu? Przede wszystkim świadomość, że dziecko jest najpierw darem Boga, a potem jego rodziców – mamy i taty. To ważna uwaga, zwłaszcza dziś, kiedy na dziecko patrzy się bardzo egoistycznie jako na towar, do którego mają prawo tylko rodzice. Nie zapominajmy jako ludzie wierzący, że prokreacja oznacza współpracę z Bogiem, który jest jedynym Stwórcą – mówił.
– Nie wystarczy tylko raz jeden ofiarować Bogu własne dziecko na początku życia. Trzeba je wychowywać w wierze. Rodzice są pierwszymi świadkami wiary i dobrze, jeśli posiadają tę świadomość i starają się dziecku w sposób prosty i jasny tłumaczyć prawdy wiary. (…) Gdyby ktoś z nas miał wątpliwości, czy trzeba, czy warto zasiewać ziarno wiary w duszy dziecka to chciałbym rozwiać te wątpliwości. W całokształcie rozwoju człowieka od najmłodszych lat ta sfera życia duchowego, boskiego w nas jest potrzebna, konieczna, bo od Boga wyszliśmy i do Boga wracamy. Na pewno nikomu nie zaszkodzi ten Boży pierwiastek w naszej osobowości – zaznaczał.
– Bardzo ważne jest świadectwo wiary rodziców, bliskich, krewnych i znajomych. Świadomość, że bez wiary nie dałoby się żyć w pełni i pełnią życia. Ważna jest modlitwa za dzieci, zwłaszcza wtedy kiedy wybierają świat bez Boga, i żyją tak jakby Boga nie było. To bardzo ważne, aby nie zapominać o modlitwie; modlić się za własne dzieci – podkreślał ks. Michał.
Od 27 lat święto to ma również wymiar Dnia Życia Konsekrowanego. Patrząc na płonącą świecę lepiej rozumiemy wartość życia konsekrowanego, spalającego się na chwałę Boga i pożytek ludzi. Takie ma też być każde chrześcijańskie życie. Więcej zdjęć…