Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Święto Miłosierdzia Bożego

„̲B̲ó̲g̲ ̲n̲i̲k̲o̲m̲u̲ ̲M̲I̲Ł̲O̲S̲I̲E̲R̲D̲Z̲I̲A̲ ̲S̲w̲e̲g̲o̲ ̲n̲i̲e̲ ̲o̲d̲m̲ó̲w̲i̲.̲ ̲N̲i̲e̲b̲o̲ ̲i̲ ̲z̲i̲e̲m̲i̲a̲ ̲m̲o̲ż̲e̲ ̲s̲i̲ę̲ ̲o̲d̲m̲i̲e̲n̲i̲ć̲,̲ ̲a̲l̲e̲ ̲n̲i̲e̲ ̲w̲y̲c̲z̲e̲r̲p̲i̲e̲ ̲s̲i̲ę̲ ̲M̲I̲Ł̲O̲S̲I̲E̲R̲D̲Z̲I̲E̲ ̲B̲o̲ż̲e̲.̲”̲ ̲(̲D̲z̲.̲ ̲7̲2̲)̲
̲J̲E̲Z̲U̲ ̲U̲F̲A̲M̲ ̲T̲O̲B̲I̲E̲!̲
Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Święto obchodzone w Kościele w II Niedzielę Wielkanocy ustanowił święty Jan Paweł II podczas kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku.
O godz. 15.00, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odbyło się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, które poprowadził ks. Piotr Smoliński.
„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”. (Dz. 699). Więcej zdjęć…