Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Nabożeństwo majowe

Rozpoczęliśmy miesiąc maj. Szczególnie w tym czasie chcemy zawierzać nas i nasze sprawy Najświętszej Maryi Pannie.
Nabożeństwo majowe poprowadził ks. proboszcz Janusz Rumiński.
Oddając się w przemożną opiekę Maryi, wyśpiewujemy wezwania Litanii Loretańskiej, przyzywamy wstawiennictwa Matki Jezusa, oddajemy Jej cześć i kierujemy ku niej nasze modlitewne prośby. Widzimy Maryję roztropną, wierną, opiekuńczą, macierzyńską, pobożną…. Maryję, w której Bóg dokonał „wielkich rzeczy”.
Nabożeństwo majowe to spotkanie z Matką Boga i z Nim samym. To możliwość zawierzenia Jej całej swojej życiowej codzienności, jej troski i problemów. Wystarczy tylko przyjść… jak do swojej Mamy.
Zachęcamy do refleksji nad pięknem duszy i serca kobiety, w osobie Maryi, której ten miesiąc poświęcamy….

Przypominamy, że w naszym kościele nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz.18.00.
Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.