Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Nabożeństwo fatimskie – 13 maja 2023

„𝐌𝐚𝐫𝐲𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐛𝐲ł𝐚 𝐝𝐨 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐲, 𝐚𝐳̇𝐞𝐛𝐲 𝐳𝐚𝐳̇𝐚̨𝐝𝐚𝐜́ 𝐨𝐝 𝐥𝐮𝐝𝐳𝐢, 𝐛𝐲 𝐧𝐢𝐞 𝐳𝐧𝐢𝐞𝐰𝐚𝐳̇𝐚𝐥𝐢 𝐰𝐢𝐞̨𝐜𝐞𝐣 𝐁𝐨𝐠𝐚”- 𝐬́𝐰. 𝐉𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐰𝐞ł 𝐈𝐈
W sobotę, 13 maja odbyło się pierwsze w bieżącym roku nabożeństwo fatimskie. Rozpoczęło się modlitwą różańcową poprowadzoną przez ks. Proboszcza.
Następnie miała miejsce Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Michał Łuczka.
Po Eucharystii przy śpiewie pieśni „Z dalekiej Fatimy“ wyruszyła procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła. Wspólna modlitwa zakończyła się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem.
Orędzie Fatimy jest przede wszystkim wezwaniem do nawrócenia, do przemiany życia. Wezwania Matki Bożej do modlitwy to przede wszystkim wezwania do odmawiania Różańca, który staje się drogą prowadzącą do Boga. Poprzez stanie przy Sercu Maryi nabożeństwo fatimskie uczy codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem. Maryja ogarnia wszystkich swoim Sercem i uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg.
Zapraszamy za miesiąc 13 czerwca. Więcej zdjęć…