Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Święcenie pojazdów 2023

Święty Krzysztofie patronie kierowców, módl się za nami!
W związku z obchodzonym wspomnieniem św. Krzysztofa patrona kierowców, w niedzielę, 23 lipca modliliśmy się za wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i odpowiedzialność na drodze.
– Przykład św. Krzysztofa – podobnie jak życie i przykład każdego Świętego – ukazuje, że dla Boga liczy się odmienione i nawrócone serce, służba dla bliźnich, poświęcenie, czyny miłości, których źródłem jest Boża miłość.
– Do dobrych i szlachetnych postaw kierowców oraz mądrej i bezpiecznej jazdy, do wzajemnego szacunku i życzliwości wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego niech dołączy wsparcie na środki transportu dla misjonarzy. Jest to nie tylko akt miłości i uczynek miłosierdzia wobec potrzebujących, ale przede wszystkim udział w misji Kościoła – tym ogromnym siewie ziarna Słowa Bożego w świecie.
– Niech ziarno Bożego życia otrzymanego na chrzcie Świętym i ziarno Słowa Bożego rośnie i owocuje w życiu każdego i każdej z nas. Zróbmy wszystko, aby gleba naszego serca nie została porośnięta chwastami i kąkolem. Rozsiewajmy też wokół siebie ziarna prawdy, miłości i pokoju, „aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie”. Niech też każda nasza droga i każda podróż, którą przebywamy będzie okazją do dawania świadectwa naszej wiary. Wspierając zaś misje miejmy świadomość, że wypełniamy pragnienie Chrystusa, „aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” – mówił podczas kazania ks. proboszcz Janusz Rumiński.

Życzymy opieki świętego Krzysztofa. Szerokich tras i bezpiecznych dróg. Była to również okazja do złożenia ofiary na środki transportu dla misjonarzy: „jeden grosz za jeden kilometr”. Więcej zdjęć…