Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Pasterka 2023

Mszę św. Pasterską w intencji parafian, celebrował proboszcz parafii ks. Janusz Rumiński, a kazanie wygłosił ks. Michał Łuczka. Celebrans na początku dokonał obrzędu wniesienia figurki Dzieciątka Jezus do szopki, zgodnie z tradycją przyjętą w tutejszej parafii.
– Co naprawdę sprowadza nas dzisiaj do tej świątyni? zechciejmy przez chwilę zastanowić się nad tym, o co naprawdę chodzi w Bożym Narodzeniu – pytał ks. Michał.
Nie jest łatwo odkryć prawdziwy sens świąt Bożego Narodzenia w czasach kiedy stały się one jednym z najbardziej atrakcyjnych towarów na sprzedaż, na którym można doskonale zarobić. Nie jest też łatwo wydobyć treść Bożego Narodzenia spoza parawanu folkloru i łatwego sentymentalizmu, sielanki i światełek.
Prawdziwy sens tego, co wydarzyło się niegdyś w Betlejem, odsłania nam św. Paweł: „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2, 11) – podkreślał kaznodzieja.
– Każde Boże Narodzenie mówi nam o niezwykłej i niepojętej bliskości Boga. Przypomina nam, że Dziecię „owinięte w pieluszki i położone w żłobie” to naprawdę Emmanuel – „Bóg z nami”.
Nie ma Bożego Narodzenia bez wiary. Aby rozpoznać obecność „Boga z nami” i pozwolić Mu działać w naszym życiu, trzeba mieć coś z postawy pasterzy. Przede wszystkim postawę opartą na prostocie i wierze.
Pasterze uczą nas stawiania Boga na pierwszym miejscu. Uczą nas wewnętrznej wolności, zdolnej oddalić na drugi plan inne zajęcia – choćby nie wiem jak były ważne – aby pójść do Pana Boga, pozwolić Mu wejść w nasze życie.
– Bóg, który kolejny raz przychodzi do nas w tajemnicy Bożego Narodzenia nie będzie narzucał nikomu swej obecności, jak nie narzucał się mieszkańcom betlejemskich domów, którzy nie otworzyli drzwi w noc Jego przyjścia na świat. On wyraża jedynie gorące pragnienie przyjścia do każdego z nas. I przyjdzie, jeśli mu na to pozwolisz. Za chwilę, odmawiając nasze „Wyznanie Wiary” przyklękniemy na dobrze znane nam słowa: „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem”. Wymawiając te słowa, niech każdy z nas zrobi to w poczuciu wielkiej wdzięczności i niech pomyśli wyjątkowo tylko o sobie: To dla mnie, naprawdę dla mnie, Bóg stał się człowiekiem – zakończył ks. Michał. Ta magiczna noc zgromadziła całe rodziny i gości aby powitać przyjście na świat Pana Jezusa i podziękować Bogu za dar Jego Syna. Na zakończenie ksiądz proboszcz złożył wszystkim zgromadzonym bożonarodzeniowe życzenia. Więcej zdjęć…

Przed Pasterką odbyło się kolędowanie z KSM-em, występ przygotowany przez oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego przy parafii. Więcej zdjęć…