Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Intencje mszalne 20-26.06.2022

Poniedziałek – 20.06.2022 r
7.00 + Longina Piotrowskiego – (5/6 ppog)
7.00 + Jana Ostrowskiego – ( 2/2 ppog)
7.00 + Jacka Wolińskiego – (2/8 ppog)
18.00 + Andrzeja Piotrowskiego – w 1 r. śm.
18.00 + Rodziców: Adolfa i Janinę Cieślińskich? i Brata Stanisława.
18.00 + Jana i Wandę Niewirowskich
18.00 – O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski opiekę Matki Bożej dla Oli na urodziny

Wtorek – 21.06.2022r
7.00 + Janinę Jędrzejewską – ( 2/4 ppog)
7.00 – O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski opiekę Matki Bożej dla całej Rodziny Janczarków
7.00 + Ryszarda Sabała – ( 2/2 ppog)
18.00 – O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski opiekę Matki Bożej dla Franciszka w 11 r urodzin i Zosi w 1 r. urodzin
18.00 + Artura Śladowskiego – (12/13 ppog)
18.00 + Hannę Gołębiewską – (3/3 ppog)
18.00 + Alinę i Zbigniewa Wojciechowskich, Waldemara i Konrada Koziczyńskich i dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 22.06.2022r
7.00 + Wojciecha Kowalskiego – (4/13 ppog)
7.00 + Andrzeja Skorupkę – ( 3/3 ppog)
7.00 + Rodziców: Wandę i Jana Konopka, brata Zdzisława i zm z Rodziny Konopka
18.00 + Wandę i Kazimierza Kędzierskich zmarłych z Rodziny Czerniakowskich
18.00 + Kazimierza Olszewskiego – ( 2/3 ppog)
18.00 – O pokój na Ukrainie i zdrowie dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa i ich rodzin
18.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie potrzebne łaski, Dary Ducha św. opiekę Matki Bożej dla Renaty i Adama w 20 r. ślubu

Czwartek – 23.06.2022r
7.00 + Tadeusza Jendor i dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 + Andrzeja Piotrowskiego
7.00 + Rodziców: Halinę i Tadeusza Orzoł
18.00 + Wandę i Stanisława Zarzyckich
18.00 + Pawła Tobolskiego – na dzień Ojca
18.00 + Wandę Komorowską – im
18.00 + Amelię, Ewę, Jana, Zbigniewa i Tadeusza Chudziak
18.00 + Zenona Cichewicz, rodziców Bolesława i Alinę

Piątek – 24.06.2022r
7.00 + Janinę i Jana Bieleckich – im
7.00 + Janinę Zygiel – z okazji imienin
7.00 + Jana, Stanisława Więcław
17.00 – ślub
18.00 + Barbarę Zabłocką – w 4 r.śm, Jadwigę i Czesława Zabłockich, Tadeusza i Stefanię Kucińskich
18.00 + Jana i Mariannę Szostak, rodziców Ambroziak
18.00 + Jana Draganiak – im, oraz o Boże błogosławieństwo, zdrowie potrzebne łaski, Dary Ducha św. opiekę Matki Bożej dla Dominika w dniu urodzin
18.00 + Męża Jana Sumińskiego – im
18.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie potrzebne łaski, Dary Ducha św. opiekę Matki Bożej dla Karoliny z okazji 11 urodzin

Sobota – 25.06.2022r
7.00 + Sandrę Ezman – ( 10/19 ppog)
7.00 + Barbarę Zabłocką w dniu urodzin
7.00 + Alinę Wojciechowską – (3/4 ppog)
18.00 + Rodzinę Ryzińskich i Dymowskich
18.00 + Bronisławę i Jana Drzewaszewskich – im
18.00 + Janinę i Jana i Mieczysława Rachockich
18.00 + Barbarę Budna

Niedziela 26.06.2022r
7.00 + Jana Kińskiego – im
7.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie potrzebne łaski, Dary Ducha św. opiekę Matki Bożej dla Jadwigi z okazji urodzin
7.00 + Zuzannę Zabłocką w 8 r. śm, córkę Ewę Zabłocką, rodziców: Teresę i Henryka Sobieckich, Michalinę i Kazimierza Zabłockich, Pelagię i Stanisława Smoszewskich, Bronisławę i Franciszka Zabłockich
8.30 + Czesławę w 11 r. śm, i Czesława Trzeciak, Zofię i Bonifacego Trzeciak
8.30 + Waldemara Piątkowskiego w 10 r.śm.
8.30 + Rodzinę Kraśniewskich, Chmielewskich, Bogackich, Dziadków Kraśniewskich i Sołtysiaków, Kazimierza i Janinę Jędrzejewskich, Andrzeja Bugaj
10.00 + Jana Zmysłowskiego
10.00 + Elżbietę Szpadkiewicz w 17 r. śm.
10.00 – ZA PARAFIAN
11.30 + Dziadków Kowalskich i Koźniewskich – int od córki
11.30 + Tadeusz Kujawskiego – int od córki i synów z rodzinami na dzień ojca
16.00 + Witolda Lutomirskiego w 1 r.śm.
16.00 + Rodziców: Czesławę i Jana Kowalskich
18.00 + Janinę i Sylwestra Guzioł