Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej 2023

W Wielki Czwartek, 6 kwietnia uroczystą Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa – jedno wielkie święto „Pascha”.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Janusz Rumiński.
W Słowie skierowanym do wiernych ks. proboszcz zaznaczał, że „w czasie Eucharystii podczas komunii św., Jezus pod postaciami chleba i wina daje się cały człowiekowi”. Można to przyrównać do relacji dwóch osób zakochanych, kiedy jedna powierza się drugiej.
– Chrystus w Wieczerniku uczy nas miłości nie tylko przez umycie nóg apostołom, słowa zachęty, ale przez czyny, które dokonał słowami ,,Oto Ciało moje za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę’’. Tym umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. Kto kocha pragnie być obecny. Miłość rodzi się przez pragnienie Komunii. Jezus wypowiedział nad chlebem ,,To jest Ciało moje’’, a uczniowie nie rozumieli tej chwili. Czuli, że uczestniczą w misterium, które ich przerasta. Nie zdawali sobie sprawy, że kiedyś rozejdą się po świecie z tymi słowami i będą budować Kościół. Nie przeczuwali przeogromnej miłości, której doświadczą, gdy On pozornie odejdzie bo faktycznie On jest z nami, aż do skończenia świata, w słowach a zwłaszcza w Eucharystii. Moc Jego miłości jest naszym udziałem, ilekroć przyjmujemy Jego Ciało i pijemy Jego Krew. Kto kocha pragnie zjednoczenia – wyjaśniał ks. proboszcz.
– Jezus pragnie abyśmy Go spożywali, jedli i jest to najsilniejsze zjednoczenie. Bo Chleb przemienia się w nasze ciało i to jest ta najściślejsza Komunia. Czy można dać coś więcej? – zaznaczał.
– Eucharystia nadaje sens całemu kapłańskiemu posługiwaniu. Ostatnia Wieczerza odsłania nam tę niezwykłą hojność Jezusa. On umie rozdać do końca wszystko. Dał całe swe życie ziemskie. Wszystkie słowa, wszystkie cuda, całe cierpienie na krzyżu i zmartwychwstanie. Niczego nie zostawił dla siebie. Nawet ciała bo dał nam je jako chleb, abyśmy je spożywali – dodawał.
Na zakończenie uroczystości Najświętszy Sakrament przeniesiono do ciemnicy. Obrzęd ma przypomnieć pojmanie, uprowadzenie i uwięzienie Chrystusa.
Wielki Czwartek jest również dniem, w którym święto obchodzą nasi kapłani, nie zabrakło serdecznych podziękowań i kwiatów ze strony wspólnot parafialnych. Więcej zdjęć…