Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Wielka Sobota 2023 – Liturgia Wigilii Paschalnej

W Wielką Sobotę o godz. 20.00 odbyła się Wigilia Paschalna czyli liturgia sprawowana w noc Zmartwychwstania Pańskiego.
Wigilii Paschalnej przewodniczył ks. Michał Łuczka wraz z księżmi pracującymi w parafii a homilię wygłosił ks. Piotr Smoliński.
Uroczystość rozpoczęła Liturgia Światła. Na zewnątrz świątyni ks. Michał poświęcił ogień, od którego zapalił paschał – wielką woskową świecę, symbolizującą zmartwychwstałego Chrystusa. Następnie paschał został wniesiony do kościoła, od którego zapalone zostały świece trzymane przez zgromadzonych wiernych.
Ks. Michał wykonał Exultet, starożytną pieśń głoszącą pochwałę ofiary Chrystusa.
Podczas rozbudowanej Liturgii Słowa czytania przeplatane były psalmami. Przypominały one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Po nich zabrzmiały dzwony i „Alleluja!”, po raz pierwszy od Środy Popielcowej.
W czasie Liturgii Chrzcielnej zaśpiewano „Litanię do wszystkich świętych”. Następnie ks. Michał pobłogosławił wodę, został w niej zanurzony paschał. Liturgię zakończyło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Zwieńczeniem Wigilii Paschalnej była Liturgia Eucharystyczna wraz z Komunią św., która zakończyła się uroczystym błogosławieństwem i słowami rozesłania, ubogaconymi dwukrotnym radosnym „Alleluja”. Więcej zdjęć…