Tel. : 502 695 496 parafiamichalplonsk@gmail.com
Kancelaria pararafialna pon. pt. 9.00-10.00 i 16.00-17.45, wt. czw. 16.00-17.45.Sobota g. 8.00-9.00.

Posypmy głowy popiołem…Środa Popielcowa 2024

P̲a̲n̲i̲e̲!̲ ̲C̲z̲y̲m̲ż̲e̲ ̲j̲a̲ ̲j̲e̲s̲t̲e̲m̲ ̲p̲r̲z̲e̲d̲ ̲T̲w̲o̲i̲m̲ ̲o̲b̲l̲i̲c̲z̲e̲m̲?̲
̲P̲r̲o̲c̲h̲e̲m̲ ̲i̲ ̲n̲i̲c̲z̲e̲m̲;̲
̲A̲l̲e̲ ̲g̲d̲y̲m̲ ̲T̲o̲b̲i̲e̲ ̲m̲o̲j̲ą̲ ̲n̲i̲c̲o̲ś̲ć̲ ̲w̲y̲s̲p̲o̲w̲i̲a̲d̲a̲ł̲,̲
̲J̲a̲,̲ ̲p̲r̲o̲c̲h̲,̲ ̲b̲ę̲d̲ę̲ ̲z̲ ̲P̲a̲n̲e̲m̲ ̲g̲a̲d̲a̲ł̲.̲
̲̲/̲A̲d̲a̲m̲ ̲M̲i̲c̲k̲i̲e̲w̲i̲c̲z̲/̲

Środą Popielcową, 14 lutego rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do obchodu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Liturgii przewodniczył 𝐤𝐬. 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐨𝐬𝐳𝐜𝐳 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐬𝐳 𝐑𝐮𝐦𝐢𝐧́𝐬𝐤𝐢.
– Stajemy dziś przed ołtarzem, by na nasze głowy przyjąć popiół, jakże wymowny znak. Popiół takie niby nic, bez kształtu, bez wartości. A my pochylamy dziś przed posypaniem nasze głowy. Jednocześnie słyszymy z ust kapłana dobrze nam znane słowa: 𝑷𝒂𝒎𝒊𝒆̨𝒕𝒂𝒋 𝒄𝒛ł𝒐𝒘𝒊𝒆𝒌𝒖, 𝒛̇𝒆 𝒋𝒆𝒔𝒕𝒆𝒔́ 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆𝒎 𝒊 𝒘 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉 𝒔𝒊𝒆̨ 𝒐𝒃𝒓𝒐́𝒄𝒊𝒔𝒛. Te słowa wypowiadane przez księdza mają głębszy sens. Mają nam przypomnieć, że to wszystko, co niesie ze sobą ten świat, jest prochem, marnością, pogonią za wiatrem. To Bóg jest Panem śmierci, po której chce każdemu z nas dać życie wieczne w chwale nieba i tam jest nasze miejsce, bo to On przygotował dla nas to mieszkania wieczne. Pamiętaj człowieku, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Pamiętaj człowieku, że twoje ciało jest kruche i znikome. Pamiętaj jednak, że posiadasz nieśmiertelną duszę i masz obowiązek troszczyć się o nią – mówił podczas kazania ks. proboszcz.
– Usłyszymy dziś też słowa kapłana, który będzie sypał nasze głowy popiołem 𝑵𝒂𝒘𝒓𝒂𝒄𝒂𝒋𝒄𝒊𝒆 𝒔𝒊𝒆̨ 𝒊 𝒘𝒊𝒆𝒓𝒛𝒄𝒊𝒆 𝒘 𝑬𝒘𝒂𝒏𝒈𝒆𝒍𝒊𝒆̨. To zdanie również ma przywołać nam na pamięć nasze wieczne życie. Istotą naszej ziemskiej egzystencji nie jest wbrew pozorom wcale zabieganie o coraz wyższe standardy. To, co jest najważniejsze to właśnie nawrócenie, przemiana, doskonalenie się. Co dzień mamy nawracać się do Boga. Każde 24 godziny, które przeżywamy, mają być oparte na Jezusowej Ewangelii. Nie mogę przecież należeć do Chrystusa, nie stosować się do Jego słów. Mam je wypełniać. Może szczególnie teraz w tym okresie 40 dni, w okresie Wielkiego Postu. Mam je szczególnie wziąć do swego serca i tymi słowami żyć – podkreślał.
– Jałmużna, post, modlitwa to są te rzeczy, które pozostawił nam szczególnie Jezus Chrystus, które na te 40 dni nam dał jako najwspanialsze środki do osiągnięcia nawrócenia, a przez to życia wiecznego. Właśnie te trzy praktyki pokutne mają wyznaczać nam upływ Wielkiego Postu, czasu przemiany, czasu odrodzenia wewnętrznego – zaznaczał.
– Pamiętajmy, że tylko w Jezusie, w Jego Ewangelii znajdziemy lekarstwo na nasze grzechy. Tylko Bóg, nasz kochający Ojciec, wie czego nam potrzeba byśmy odziedziczyli życie wieczne. A potrzeba nam postu, modlitwy, jałmużny a także nawrócenia – zakończył kaznodzieja.

Więcej zdjęć…